Онлайн Словари - Online dictionaries
-

-ban gondolkodik (vmilyen kategóriában), -i :marxi közgazdaságtan, -i :shakespeare-i motívum, -kori :Erzsébet-kori sajtó, -nál :Marxnál (Marx műveiben), -szorra :másodszorra jobb, -én :február 11-12-én

.

... alatt ... értendő, ... alatt a ...-t értjük, ... alatt e tanulmányban a ...-t értjük, ... eljárással, ... ezt a következőképpen fejezte ki: ..., ... keleti és nyugati módra., ... kifejezésével élve: ..., ... lap terjedelmű, ... nyomán feltételezzük, hogy ..., ... révén ismerkedett meg vele (ismerős útján), ... értelemben használom, ... és ... között váltakoznak, ... és munkatársai, ... és változatai (továbbfejlesztései?), ..., ahogy a ... is, ...-ban gondolkozik (a fogalmaiban; népben-nemzetben stb.), ...-hoz viszonyított %-os emelkedés, ...-ként minősített, ...-ként vált ismeretessé, ...-nak a ...-k köszönetüket fejezik ki, ...-nak felel meg (mennyiség), ...-val vagy anélkül

1

1. r. (1. rész), 100 férőhelyes, 100 éves múltra tekint vissza (intézmény), 14 %-os növekedést jelent a ...-hoz képest, 1979. jan. végén (táblázat fejléce), 1988. szeptember 1-i tárcámban

2

24. és a következő oldalak

3

30 amperes (?)

5

50 %-os az esélye, hogy ..., 517 skv. (s következő oldalak)

A

a ..-tól kapott céltámogatás segítségével, a ... - mint bármely más - ..., a ... a ... dolga, a ... a ... nyelvére fordítva ...-t jelent (átv.), a ... a ...-val magyarázható, a ... aktuális kérdései, a ... az olvasó életkorával magyarázható, a ... beleintegrálása a ...-ba, a ... bemeneteinek jelölése, a ... csökkenő sorrendjében, a ... céljaitól vezérelve, a ... egyik módja a ...-nak, a ... elméleti és gyakorlati problémái (cím), a ... elvei (cím), A ... elvei és gyakorlata. (cím), a ... előírásai szerint kell megadni (adatot), a ... engedélyével (illusztráció, szakkönyvben), a ... esetében (területén), a ... esetében ez különösen így van, a ... fejlődési irányai, a ... fejlődési irányai (cím), a ... felhasználása az oktatásban, a ... feltétel teljesül, a ... formájában, a ... fényében, a ... függelék tartalmazza, a ... függvénye (átv.), a ... gyakorlati problémái, a ... gyakorlati szempontból (cím), a ... használata révén, a ... helyzete a ...-hoz képest, a ... háttere, a ... irodalma (szakirodalom), a ... javaslatára, a ... jelenlegi helyzete, a ... keretében, a ... kezdetei (cím), a ... kifejezést itt a legszélesebb értelemben használjuk, a ... kivételével, a ... konferencián tartott előadás, a ... korlátai, a ... kritériumai, a ... kulcsa, a ... kérdése vitatéma maradt, A ... kérdéséhez. (cím), A ... körvonalai. (cím), a ... következik (egy téma taglalásában), a ... következményei az oktatásügyre (cím), a ... következtében, a ... központi kérdése a ..., a ... közreműködésével, a ... között tett megkülönböztetés, a ... közötti egyetlen különbség, hogy ..., a ... különösen ..., a ... különösen., a ... küszöbén állunk (átv.), a ... lényegét tekintve egy ..., a ... megfelelője (filmjelenet könyvrészletnek), a ... megfelelőjének tekintik, a ... meghonosítása (cím), a ... megjelenése forradalmasítani fogja a ...-t, a ... megjelenésével, a ... megközelítés esetében, a ... megkülönböztető jegyei, a ... mellett működő munkacsoport, a ... mellett szól, hogy ..., a ... mellett érvel (azt szorgalmazza), a ... mellett érvelve, a ... mintájára kialakított ..., a ... miértje, a ... márciusi számában, a ... más dolog., a ... még előttünk állt (történetben), a ... mérlege (alcím), a ... módszere, a ... működését a ... szabályozza, a ... nagyrésze, a ... néhány sajátossága (cím), a ... növekvő sorrendjében, a ... problémáinak kutatása, a ... példáján mutatta be, hogy ..., a ... rendszerelméleti megközelítése, a ... rovására, a ... részeként, a ... részletes ismertetése (cím), a ... részéről (intézmény képviseletében), A ... rövid története. (cím), a ... rövidítés ...-t jelöl, a ... rövidítéssel a ...-t fogjuk jelölni, a ... segítségével fejlesztették ki, a ... sorsa, a ... során gyakran felmerülő nehészégek, a ... szabályait követve, a ... számon iktatott levelére válaszul, ..., a ... szószólói (hívei), a ... születik vagy azzá lesz?, a ... tapasztalatai szerint, a ... tartományban fekszik, a ... tematikus megközelítése, a ... táblázat folytatása, a ... támogatásával készült (jelentés), a ... társadalmi-gazdasági jelentősége, a ... társadalmi-gazdasági kihatásai, a ... tükörképe, a ... után rátér a ...-ra, a ... által szolgáltatott jegyzék, a ... és a ... összefüggései (cím), a ... és a ... összehasonlítása, a ... és társadalmi összefüggései (cím), a ... örömei. (cím; iron.), a ... összehasonlító táblázata, a ... új irányzatai, a ... újdonsága abban áll, hogy ..., a ...-ban lehetőséget láttak arra, hogy ..., a ...-hoz hasonló módon, a ...-hoz soroljuk, a ...-ig bezárólag, a ...-k mekkája (szent helye; átv.), a ...-nak jut a nehéz feladat, hogy ..., a ...-nak különösen a ... számára van jelentősége, a ...-nak semmi jelentősége sincs, a ...-nál használatos kölcsönző rendszer, a ...-on a ...-t értjük, a ...-ra irányuló erőfeszítések, a ...-ra is van lehetőség a ... típus esetében, a ...-ról akkor mondjuk, hogy ..., ha ..., a ...-ról másutt már szóltunk (más műben), a ...-t a legjobban a ... ismeri, a ...-t az 1. táblázat mutatja, a ...-t két adattal illusztráljuk, a ...-t részletesebben a ...-ban tárgyaljuk, a ...-t érintő meggondolások (kapcsolatosak), a ...-t úgy kapjuk meg, hogy ... (számszerű értéket), a ...-tól a ...-on keresztül a ...-ig, a ...-tól eltérően, a ...-tól felfelé, a ...-val foglalkozik (könyv), a ...-val fogok foglalkozni (a cikkben), a ...-val kapcsolatban, a ...-val kapcsolatban felvetődő problémák, a ...-val kapcsolatos ..., a ...-val kapcsolatos döntés során, a ...-val szemben megvan az az előnye, hogy ..., a ...-val összefüggésben, a ...-val összefüggő problémák (cím), a ...-val összehasonlítva (... kontra ...), a 19. századi Németország, a 2 részes cikk 1. részében, a 2. táblázatot az 1. táblázattal együtt szerencsés használni, a 2. ábrán megkíséreljük bemutatni ...-t, a 4. sz. hivatkozásban található, a beiratkozott olvasók 15 %-a, a benne közölt adatok, a beszerzés sorrendjében, a bibliográfiában szereplő címek, a bázisévhez viszonyítva, a cikk megírása idején, a cikk további része, a cikk további részét a ...-nak szentelte, a ciklusidő értéke, a családban marad, a cselekvés nyelvére lefordítva, a csillaggal jelölt címek, a célból, hogy ..., a címek betűrendjében, a dokumentumot rendelkezésre bocsájtó könyvtár, a dolgozathoz felhasznált forrásmunkák, a felelősség kizárólag az enyém, a fene egye meg!, a fene egye meg! bassza meg! (enyhébb káromkodás), a fenntartó típusa szerint csoportosítva, a fentiek csupán javaslatok, a fentiekből következik, hogy ..., a fiatalok nem olyanok, mint amilyenek mi voltunk, a folyóirat foglalkozott a ... kérdésével, a folyóiratirodalom mint olyan, a folyóiratok földrajzi megoszlása, a folyóiratokra vonatkozó indexek, a függelékben: ..., a fő különbség a ... és a ... között, a fő nehézséget a ... jelenti, a G-vel jelölt körök ...-t jelentenek, a G-vel jelölt vonal, A gyakorlat arról győz meg bennünket, hogy ..., a hangsúly nyomatékosan a ...-on van, a hangsúlyt a ...-ra téve, a hegy megy Mohamedhez, a helyi igényeknek kell megfelelnie, a helyzet az, hogy ..., a helyzet tapintatot követel, a jelen dolgozat szerzője, a jelentés egésze, a jelentés lényegében egy felmérés, a jobb olvashatóság érdekében, A jog eredetéról (cím), a jövő információs rendszerei, a jövő városai, a kereskedelem világa, a kezdetek (cím), a kiadó engedélyével

B

b-vezeték, baba :öltöztetőbaba (átv.; nőről), babonából, babráltak az iránytűn (változtattak rajta), baby elem, bacillusgazda (betegség hordozója), bagóért végzett munka, baj :a ...-val az a baj, hogy ..., baj :akkor valami baj van a ...-val, baj :csak az volt a baj, hogy ..., baj :de ugye nincs baj?, baj :mi bajod?, baj :most meg mi a baj?, baj :semmi baj! (nem kell félni), baj :valami baj van?, baj van! (gáz van), bajba kever vkit, bajkeverő, bakugrásos részbeni működőképesség-vizsgálat, bal :a centrumtól balra elhelyezkedő (pol.; mn), bal alsó sarokban, bal felső sarokban, bal felső sarokban megjelölt, bal lábbal keltél fel?, balesetek :munkahelyi balesetek, baleseti statisztika, balhorog (box), baljóslatú, balkezes, ballján (tőle balra), ballonkabátot visel (detektív), baloldaliak (fn), balos barátaim, balra, a szélén, balra, középen, balróbb jobbra olvasva, balszárnya (a Munkáspártnak), balul sikerült akció, bank :nemzetközi újjáépítési és fejlesztési bank, bank-automata (hitelkártyás rendszerben), bankbetétek, bankbizonylat, bankfolyószámlán levő vagyon, bankszámlakivonat, bankátutalás, bankátutalási számla, bantuk (a nép), banándugó, banándugós kapcsolótábla, barkácsolás (időtöltés), barnaingesek (nácik), barokk szobabelső, barát (összetételben), barát :múzeumbarát, barát :olaszbarát politika, baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatok (államok között), Barátság-kőolajvezeték, barátsági egyezmény, barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény, barátságot köt vkivel, barátunk (gúny.), barázdaszélesség (hanglemezen), bavatkozási sebesség, be nem avatkozás, be/ki menetkapcsoló (?), be/kimeneti illesztőegység, be/kimeneti referencia, bead :ruhatárba (kabátot), bead csomagot, beadja a csomagját (repülőtéren), beadja a derekát (?), beadja a vonalat (titkárnő), beat zenekar, beavatkozási politika, beavatva :be van avatva (tervbe), beavatva :be van avatva (titokba), bebizonyít, bebocsátást nyer vhova, becsalogat (könyvtárba), becsalogat vkit vmibe, becsatolni a biztonsági övet (autóban), becsavarodik (megbolondul), becsempészik vhova, becslés (irányár), becslések szerint, becsléseket tesz a ...-val kapcsolatban (könyv), Becslésem szerint körülbelül ..., Becsszó?, becsukja a könyvet, becsúszik (kazetta, a magnóba), becsületszavamra! (így történt), Becsületszavamra, nem tudom., becsült pontosság, becsült értékek (adatok), bedob (érmét, automatába), bedob néhány sört (felhajt), bedobja a postaládába, bedobja a törülközőt (feladja a harcot), bedobja a törülközőt (feladja), bedolgozó, bedolgozó ipar, bedugható részegység, bedugni (aljzatba), beenged :jövök, beengedem., befagyasztás (állásoké), befagyasztása (áraké), befagyasztáspárti (békeharcos; gúny.), befejez :hadd fejezzem be, aztán majd beszélhet., befejezetlen kód (?), befejezett művelet, befejezés, befejezés (műveleti ciklusé), befejezés nem várt módon, befejezési idő (műveleti ciklusé), befejeződik :6-kor fejeződik be (értekezlet), befejeződik :mielőtt befejeződik a hét, befejeződő :az 1972. július 3-ával befejeződő hétre, befektetett eszközök, befizetés (számlára), befogadni menekültet, befogadni vkit (az országba), befogadásvizsgálat, befogadó, befogadó (olvasmányé), befogja a száját (nem fecseg, nem ellenkezik), befogni vkit a munkába, befogóberendezés (integrált áramkörök vizsgálatához), befolyásos személy, befolyást gyakorol a ... felett, befolyását kiterjeszti a ...-ra, befordul az utcába, befuccsol (üzlet), befűzőgép (filmvetítésnél), befűzőszalag, begerjed (áramkör), begolyózni, begolyózni (különccé válni?), begurul :azért még nem kell begurulni., begyűri az inget a nadrágba, begépelni (konzolon), beharangozott (film), behasonlít (listát, katalógusban), behasonlítani rendeléseket (állományban), behasonlítás (megvan-e a könyv a könyvtárban), behatol vhova (új eljárás), behatolás elleni biztonsági rendszer, behatárolt vonalvég, behatárolás, beható elemzés, behatóan tárgyalja a ...-kat, behelyezni a kazettát, behelyezés, behoz (adatot), behozatali engedély, behozatali keret (mint engedély), behívni (katonának), behívó (katonai), behúzás (kezdeti betöltés), behúzófeszültség, beiktatni (számsorba), beilleszkedik :nehezen beilleszkedők (fn.), beindul (működni kezd; gép), beiratkozott olvasók (száma), Beirutba térítették (repülőgépet), beismerő vallomás (bizonyítékok nélkül), bejegyzett név (márka), bejelentett :1972-re bejelentett (kiadói tervben), bejelentkezett már a recepcióban?, bejelentkezik (rendőrségen), bejelentkezik (telefonon, orvosnál), bejelentkezik :szállodába, bejelentkezik vkinek a memóriarészébe, bejelentkezni (számítógépbe), bejelentkezni (újra), bejelentkezés, bejelentkezés (művelet), bejelentkezés az adatbázisba, bejelentkező protokoll (adatbázisnál), bejelentés (rendőrségen, haláleset stb. alkalmával), bejárati ajtó, bejárja a munkahelyet (igazgató), bejártam az egész ...-t, csak hogy ...-hassak., bejáró :számítógépes bejáró (otthon dolgozik), bejáró tanuló, bejárónő, bejárónőnk, bejön (esély) :ez nem jött be, bejön :be tud jönni ma délután 3-kor?, bejönne értem, amikor ...?, bejövő posta, bekapcsolja a riasztócsengőt, bekapcsolni a melltartót, bekapcsolási eljárás, bekapcsoláskor, bekapja a horgot (csapdába esik; átv.), bekarcolás, bekarikázni :kérjük, karikázza be (kérdőíven), bekezdés :új bekezdés! (diktálásnál), beköltözik vhová (?), belbiztonság

C

cache-memória, campuson, cartridge (8-sávos sztereó kazetta), cartridge (8-sávos), casco (gépjármű-felelősségbiztosítás), cece-légy, cech :fizeti a cechet, cellux szalag, cellux-szalag, cellux-szalag (címke védelmére), cellux-tartó, cellux-tartó orsó, cellás rádiótelefónia (?), centrista párt, centrumtól balra elhelyezkedő (pol.; mn), cenzori hivatal (?)(cenzúra mint olyan), ceruzaelem, cetli, Chi-négyzet elemzés (?), chipválasztás, cigaretta :marihuánás cigaretta, cigarettacsikk, cigarettára rágyújt, cikk :divatcikkek, cikkek (folyóiratszámban), cikkely (határozatban), cikkem végére érve, cikkgyűjtemény, cikksorozat (tanulmánycsokor, ugyanabban a számban), cikkszám (raktári tételnél), cikktípus, cikkünket lásd a 6. oldalon., ciklikus eltolás, ciklikus index, ciklikus kód, ciklikus léptetés, ciklikus léptetés balra (utasítás), ciklikus léptetés jobbra (utasítás), ciklikus léptetőoperátor, ciklikus megszakítás, ciklikus multiplexelés, ciklikus permutáció, ciklikus program, ciklikus redundanciaellenőrzés, ciklikus tároló, ciklikus átvitel, ciklus, ciklus (folyóirat életében), ciklus (grafikai), ciklus (teljes), ciklus/másodperc, ciklusból kilépni, ciklusidő, ciklusindex, cikluslopás, ciklusmenetes programozás, ciklusszám, ciklusszámláló, ciklust létrehozni, ciklusváltozó, cilinder (kutatási terület), cipó, cipőkanálprogram, cirkáló rakéta, COCOM (feloldása), Cocom (feloldása), copyright díja számítógépes keresésnél, copyright éve, Corvina-gyűjtemény (Mátyás király könyvtára), corvinák, cram-memória (CRAM?), csaj, csak ... tudja megtenni, csak a saját nevében beszéljen!, Csak a tréfa kedvéért., csak akkor lehet megcsinálni, ha ..., csak amiatt akartam magával beszélni, hogy ..., csak annyira, hogy, csak az utóbbi néhány évtizedben, csak azt akartam mondani, hogy ..., Csak azt mondhatom, amit hallottam., Csak azt mondtam, hogy ..., csak azt remélhetjük, hogy ..., csak egy ..., csak egy kicsit (viszkiből), csak egy nő képes rá, hogy ..., csak egy nő lehet képes rá, hogy ...-jon., csak egyszerűen abbahagytam., Csak egyvalamit nem értek., csak feketén (kérem a kávét), csak felszínesen érintettük a tárgyalt témát, csak figyelje meg! (jóslat), csak gondolja el, mi lenne, ha ..., csak gondoljon bele!, Csak gondoltam, megkérdezem., csak ma van időm, hogy ..., csak magadnak tehetsz szemrehányást, Csak mondj egy összeget! (és én megveszem az árut), Csak most az egyszer!, Csak most esett le a tantusz. (megértés), Csak most jöttél be! (máris újra ki akarsz menni?), Csak ne legyen ilyen biztos a dolgában., csak ne lennék megfázva!, csak nem ...-hoz van szerencsém?, Csak nem gondolod, hogy ...?, csak nem? mit nem mond!, csak nézelődöm., csak olvasható, csak ritkán használható, csak semmi izgalom!, csak szólj időben!, csak találgatni lehetett, csak várd ki a végét, és majd meglátod, csak vétel, csak általánosságban nevezhetjük meg, csak általánosságban tudjuk megnevezni, csak írható, csak úgy megszokásból, csak úgy ontotta az olyan kifejezéseket, mint ..., Csak. (magyarázat nélkül), csakhogy, csakhogy ez nem én vagyok. (aki jutalmat kapott), csaknem a ...-vá vált, csaknem teljesen, csaknem vákuum (vákuumhoz közelítő), csakugyan?, csalhatatlan doktrína, csalogat :becsalogat vkit vhova, család :nagycsalád (több generáció együtt), család :nukleáris család, család :szűkebb család, családegyesítés (külföldre költözésnél), családfa-kutató, családfő, családi hitbizomány (?), családi nagymosás (?), családi pótlék, családi szatócsüzlet, családi vonás, családi összetartás, családjogi törvény, családtagjaik, családtörténész, családvédelem, csalétek, csalóka, Csao Ce-jang (írásmódja), csap (?), csapaterősítés, csapatjátékos (jó együttműködő), csapatkapitány, csapatkivonás :egyoldalú csapatkivonás, csapatkivonás vhonnan, csapatot választanak (grundon), csapatszellem, csapatszállító jármű, csapda, csapdát állít vkinek, csapdát állítani (vki számára; átv.), csapi víz, csapolt sör, csatlakozik a mozgalomhoz, csatlakoztatható, csatlakoztatható (dugasszal), csatlakoztatható billentyűzet, csatlakoztatható egység (dugasszal), csatlakoztatható felület, csatlakoztatni (kábellel), csatlakoztatni vmihez, csatlakozás, csatlakozás (csatlakozó járat), csatlakozás-határfelületi réteg, csatlakozási idő, csatlakozással ... felé, csatlakozó, csatlakozó (láb, nyáknál), csatlakozó járat (légi), csatlakozó tartópanel, csatlakozó-kompatibilis, csatlakozóblokk, csatlakozódugó, csatlakozóegység, csatlakozófoglalat, csatlakozóhüv3ly, csatlakozóhüvely, csatlakozók értelmezése (lábkiosztás), csatlakozókapocs, csatlakozósávval ellátott nyomtatott áramköri kártya, csatolt :emittercsatolt logika, csatolt :töltéscsatolt félvezető eszköz, csatolt alagútdióda-pár, csatolóbit, csatolóegység, csatorna, csatorna (?), csatorna (tévéállomás), csatorna :a 33-as csatornán ... lesz. (tv-műsor), csatorna érvényes? (folyamatábrán), csatornaadapter, csatornakapacitás

D

D flip-flop, d értékét a ...-ból nyerjük, d-vel jelölve, dacolva vmivel; dacára vminek, dacára, hogy könnyű pénzkereseti lehetőség, dallamára (írt szöveg), dantei Pokol, darab (színpadon), darab (írásmódja), darabjegyzék (alkatrészjegyzék), de a ... semmivel sem különb, de a győzelemnek ára volt, de a legfontosabb az, hogy ..., de a legrosszabb az volt, hogy ..., de a lényeg ugyanaz, de a valóságban (igazából), de ahogy a könyvtárosok jól tudják (ismert előttük), de akkor fog a ...-ban dolgozni, amikor rólam aktfotót közölnek a Playboyban, De arra a gondolatra, hogy ..., megfagyott a vér az ereimben., de az is lehet, hogy nem., de azon az áron, hogy ..., De egyvalamit tudni szeretnék., de ennél is mélyebben, de erre szinte sohasem kerül sor, de ez idő szerint ... (?), de ez keveset árul el arról, hogyan ..., De ez mellékes., De ez most már se nem oszt, se nem szoroz., de ez már a múltté., de ez más kérdés, de ez még nem jelenti azt, hogy ..., de ez még nem minden, de ez még nem minden. (rosszabb a helyzet), de ez régebben történt, de ez épp az ellenkező hatást éri el, de ezen már nem lehetett segíteni, de ezen nem segíthettünk, de hadd jegyezzem meg, hogy ..., De hiszen ez teljességgel lehetetlen., de hát ..., nem érted?, de hát honnan veszed?, de hát üljön le!, de kevésbé köztudott, hogy ..., de kit érdekel?, de közelebb járnék az igazsághoz, ha ...-nak nevezném, de mi a helyzet a ...-val?, de mi van akkor, ha ...?, de mi értelme van a ...-nak, ha ...?, de mindazonáltal ..., de mire jó ez az egész?, de mit lehet tenni?, de miért ne próbálhatnák meg?, de morog közben, de már kezdem azt hinni, hogy tévedtem, de mégis megtetted., de ne aggódjon!, de ne felejtsük el, hogy ..., De ne menjünk bele ebbe! (eltérnénk a témától), De nyögje már ki, hova akar kilyukadni., de végülis (mégis csak?), de éppen olyan hatékony, Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), decimális formában, decimális számjegyszorzó, defenzívában van, deficit :külkereskedelmi deficit, definiál :nehezen lehet definiálni a ...-t., definíció szerint (meghatározásunk szerint), definíciók (cím), degradált üzemmód, dehogy viccelek., dehogynem emlékszel!, Dehogynem tudod., deklarációs utasítás, deklarált makró, deklarálóutasítás, deklasszálódás, dekádikus számláló, dekádos számláló, dekóder áramkör, dekódolás, dekódoló; desiffírozó (hírszerzés), delphi módszer, Delphi-módszer (prognózis), demográfiai jellemzőik (megkérdezetteknek), demokratikus centralizmus lenini elve, Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ), demokrácián egészen egyszerűen a ...-t értjük, demonstrációs program, demultiplikálás, depresszió elleni szer, depressziós zabálás, derivált jel, deréktól lefelé, derült égből villámcsapás, desiffírozó képlet, dessifírozni (titkosírást), deszkamodell, deszkamodell-áramkör, deszkriptor-relációk jegyzéke, deszkriptorelem (?), deszkriptorlánc, detektívtörténet, detronizál vkit, dettó (jel), devizabelföldi, devizaengedély, devizaforgalom, devizagazdálkodás, devizahitel, devizahiány, devizakeret, devizakitermelési mutató, devizakorlátozás, devizakülföldi, devizaszámla, devizaügylet, devizában, devizában történt készpénzkifizetés, dezertőr (szakmából; pályaelhagyó), deziderátajegyzék, di :matrózosdi (szerepjáték; komolyan is), diadala vminek (remeke), diafilmnéző (vásárlás előtti megtekintésre), diagnosztikai funkcionális vizsgálat, diagnosztizáló program (-részlet?), diagramon ábrázolva, diakeret, diakeret-címző gép, diakocka üveglapja, diakocka-tárcsa (karusszel), diakocka-tároló, diakritikus jelek kezelése (számítógépes nyilvántartás egységesítésében), dianéző, diasorozat, diavetítő (körtárcsás), diavetítő (tekercses), diavetítő (tekercsfilmhez), dichotóm változó, dicsekvés :ne vegye dicsekvésnek, de így van., dielektromos szigetelésű integrált áramkör, diferenciálerősítő, differenciálanalizátor, differenciálkifejezés, differenciált bérezés, differenciált árpolitika, differenciálási idő, diffundált kollektoros szigetelés, diffundáltatott :kétszeresen diffundáltatott MOS, diffúziós :epitaxiális diffúziós szigetelés, diffúziós technológia, digitalizál, digitalizálási hiba, digitalizáló, digitalizáló-rajzoló rendszer, digitpozíció, digitális adatprocesszor, digitális beszédközelítés, digitális differenciálanalizátor, digitális differeneciálanalizátor, digitális jel, digitális jelcsoport-generátor, digitális kazetta, digitális kazettaegység, digitális kijelzés, digitális megjelenítő, digitális optikai rögzítés, digitális osztó, digitális szorzó, digitális vezérlőelem, digitális voltmérő, digitális áramkör (logikai á.), digitális összeadó, digitális-analóg jelátalakító, diktál (kényszerít vmi megtételét), diktálni az iramot (átv.), DIL-tok, DIN :100 DIN, dinamikaexpandor, dinamikatartomány, dinamikus betöltő, dinamikus elhelyezés, dinamikus jel, dinamikus jelleggörbe, dinamikus kiíratás, dinamikus leállítás, dinamikus léptetőtároló, dinamikus memória, dinamikus memóriainterface, dinamikus tárkijelölés, dinamikus tároló, dinári hegyek (alpok), DIP (DIP-tok), diplomatatáska, diplomáciai kezdeményezés, diplomáciai mentesség alatt állt, diplomáciai trükkök, diplomás könyvtáros, diplomát adó kurzus (egyetemen), diplomát adó tanfolyam (?)

E

e cikk megírásáig még nem ..., e célból, e heti sztrájkok, e két pont kivételével, e két véglet között lesz egy ..., e könyv célja, hogy ..., e kötet célja, hogy ..., e kötet végén, e világi :nem e világi (mn), ebbe beleérti a ...-t (szerző), ebben a cikkben megkíséreljük ..., ebben a cikkben nem szándékozunk ...-ni, ebben a felállásban, ebben a fontossági sorrendben, ebben a kötetben [lásd], ebben a műfajban az első, ebben a szent minutában (azonnal), ebben a vonatkozásban ..., ebben az összefüggésben, ebben igaza van., ebben igazad volt, mint kiderült., ebben nyilvánvalóan nem értünk egyet, ebben van valami., ebből (stat. táblázat bontása), ebből a célból, ebből kitalálhatják, milyen régen történt, ebből következik, hogy ..., ebből még lejön a jövedelemadó, ebéd közben elolvasni, ebédel, ebédidejét tölti, ebédidő, ebédidőben, ebédre ...-t eszik, ebédszünetében (ebédidőben), ecu (közöspiaci valuta), ecu-k (közöspiaci valuta), eddig a ...-val foglalkoztunk, eddig arra próbáltam rámutatni, hogy ..., Eddig nem akadt semmi érdekes mondanivalóm. (ezért nem beszélek), eddig rendben is van., eddig rendben is van. (eddig eljutottunk.), eddig érti?, edények, EEPROM 9feloldása), Efelől nincsenek kétségeim., efemer anyag, Effelől biztos lehet! (?), egekig magasztal vkit, eggyel több oka van ...-nak, hogy ...-jon, eggyel több, mint, egy ... fölényével, egy ... vizsgálat keretében, egy ... így nézne ki: ..., egy :hogy csak egyet mondjak (példát), egy a ...-ból vett példa jól megvilágítja, amit mondani akarok, egy adott időpillanatban, egy alternatíva a ..., egy az egybe fordítóprogram, egy az egyben való megfelelés, Egy barátom., egy bizonyos szinten, egy biztos, egy Churchill (típus), egy cseppet sem szeretem, egy csöpp félelemmel vegyesen, egy darabig, egy dolog ...-ni, és más dolog ...-ni., egy dolog a ... és más a ..., egy dolog biztos, egy dolog, a ... másik dolog, egy ellátandó lakosra jutó ... (stat.), egy elítéltre jutó börtönőr (arányszám), egy emelettel feljebb, egy Európa-kártyás mikroszámítógép, egy feltétellel, egy férfi ismerősöm, egy főre eső fogyasztás, egy főre eső használat (dokumentumoké), egy főre eső használatot bemutató táblázat, egy főre jutó ..., egy főre jutó adatok, egy főre jutó használat, egy főre jutó nemzeti jövedelem, egy főre jutó reáljövedelem, egy gonddal kevesebb, egy helyen dolgozunk, egy hullámhosszon (átv.), egy ideig, egy ideig (még), egy ideig úgy tűnt, egy ideig úgy tűnt, mintha ..., egy ideje (már), egy idő után, egy időben (egykor), egy időben a ...-val, egy időre félretéve a ...-t, egy ilyen jellegzetesség a ..., egy ilyen szemlében helyénvaló, ha ...-unk, egy kis szerencsével, egy könyvtárosra jutó ..., egy kötetre eső katalogizálási költség, egy lehetséges megoldás, egy meglehetősen egyszerű tárgykör, egy menetben készülő assembler, egy másik lehetőség a ..., egy másik nézőpontból közelíti meg tárgyát, egy napon (hamarosan), egy olyan ..., ahol ... (példa), egy olyan Nagy-Britanniában, amely ..., egy perc néma tiszteletadás (ima), egy pillanat!, egy pillanat, megnézem., egy sor ..., egy személyben ... és ..., egy szintre helyez vmit vmivel (rangsorolásban), Egy sört kérek! (pincérnek), egy tiltakozás historiográfiája (esettörténete), egy tálból cseresznyézni a nagyurakkal, egy ujját sem mozdítja (az ügyben), egy utolsó megjegyzés, egy utolsó megjegyzés: ..., egy és ugyanaz, egy és ugyanaz (két dolog), egy és ugyanazon időben, egy évfolyam számai, egy ültében (egy szuszra; pl. megenni vmit), egy őszinte pillanatában (elismerte), egyaránt ...-t mutattak, egybeesik (két adat), egybeesik vmivel (2 jelenség), egybeesés (adatoké), egybeolvadt tranzisztoros logika, egybeosztás (katalóguscéduláké), egybeosztás (könyveké), egybetűs parancs, egybevág ... azon eredményével, miszerint ..., egybevág vmivel, egybeépített, egybillentyűs parancs, egybites regiszter, egybites teljes összeadó, egyből jó program (?), egychipes számítógép, egycímes számítógép, egycímű formátum, egycímű kód, egycímű utasítás, egyebek közt, egyebek között, egyebek mellett, egyedi (?), egyedi feldolgozás, egyedi használat szerint térített (szolgáltatás), egyedi huzalozás, egyedi nyilvántartó lap, egyedi tervezésű, egyedi, részletező, egyedileg kialakított (igényekhez szabott) szoftver, egyedül dolgoznak (hallgatók), egyedüli gyerek (egyke), egyedüli kivétel, egyedüli termék, egyedülálló (fn), egyedülálló (mn; páratlan), egyedülálló a ... terén, egyedülálló a maga területén, egyek voltak (vmit illetően), egyelőre elég lesz., egyelőre kizárva a ...-t, egyelőre nincs, egyenes beszéd; szókimondás, egyenesen a polchoz ment, egyenesen a szemébe néz, egyenesen imádom!, egyenesen megkérdezi, egyenesen odáig megy, hogy azt állítja: ..., egyenetlenül oszlik el, egyenirányító, egyenlő a nullával (jelentéktelen), egyenlő A-val, egyenlő munkáért egyenlő bér, egyenlő nullával (jelzés), egyenlősdi, egyenlősdi (bérezésben), egyenlősdi (jövedelempolitikában), egyenlősdi (mint pol. rendszer), egyenlőségjeltől balra álló kifejezés, egyenlővé tesz (változó értékét), egyenrangúként beszélni vkivel, egyenruhás alak, egyensúlyhiány (pénzügyi), egyensúlyállapotot ért el, egyenáram, egyes becslések szerint, egyes címekre vonatkozó áradatok, egyes helyérték, egyes helyértékű számjegyek, egyes komplemens, egyes kutatók

F

facsimile letapogató, facsiszolat, facér nők, fafaragás (mint népművészet), fafejű (mn), fagylaltozó, fajfenntartási ösztön, faji lázadás, fajtudatos, fajtájú :a magamfajtájúak, fak (leveleknek), faktografikus adat; tényadat, faktografikus adatbázis, faktografikus információ, faktografikus visszakereső rendszer, faktográfiai keresés, faktoranalízisnek vetni alá (válaszokat), fakul :kifakul (ruha), fakultatív tantárgy, faképnél hagy vkit, falain kívül, fali konnektor, fali újságtartó tárló (mint a borbélynál), falnak is füle van, falra mászom ettől!, falszelvény :eltolható falszelvény, faluház (közösségi ház), falukutató mozgalom, Falurádió (rádióműsor), falusi könyvtár, falusi könyvtár (USA: kisvárosi, vidéki), falusi lakos, fantasztikus irodalom (nem sci-fi), fantomáramkör, fanyomatú könyv (15. sz.), far, farkast kiált (ok nélkül), farmernadrágban, farmersapka (?), farmeröltönyben, farmon (a gazdaságban), fasz (lehetetlen ember), fatális hiba, fatüzelésű kandalló, fazekasság (mint népművészet), fazettás osztályozás, fecsegés (csak szavakban adott támogatás), fedelű :lehajtható fedelű autó, fedett árkádok, fedez (költségeket), fedezni a ... költségét, fedél :motorházfedél, fedőnév (kémé), fedőnév (titkos akciónál), fegyelmi eljárás van ellene folyamatban, fegyverbarátok, fegyveres erők főparancsnoka, fegyveres rablás, fegyveres őr, fegyverforgalmazás (illegális?), fegyverkezési verseny, fegyverszállító (?), fegyverzet, fegyverzetcsökkentő tárgyalások; START-tárgyalások, fegyverzetellenőrzés, fegyőr (smasszer), fehér foltok a ...-ban (átv.), fehér könyv (Nagy-Br.), fehérszint, fehérszintmérő, fehérzaj, fehérzaj-csúcsérték, fej :egy fejjel magasabb, mint ..., fej :ez jár a fejemben, fejbeállítás, fejcímke, feje csak úgy zúgott (szédült), feje fölött (megkérdezése nélkül), fejedelem :Géza fejedelem, fejek hullanak (elbocsájtások, botrány miatt), fejenként két ital, fejes (igazgató), fejesek, fejesek (katonaságnál?), fejesek (rendőrségen), fejest ugrik bele; beleveti magát, fejezet :alfejezet, fejezetcím, fejezetjel, fejfedő (arab), fejhiba, fejjel lefelé, fejlemény :későbbi fejlemény, fejlesztés alatt, fejlesztés alatt áll, fejlesztésen ment át, fejlesztési alap, fejlesztési csoport (OSZK), fejlesztési költségek, fejlesztési segély, fejlesztési stratégia, fejlesztési szakaszban, fejlesztési terv (5-éves), fejlesztést végezni, fejlesztő munka, fejlesztő rendszer, fejlesztőprogram, fejletlen ország, fejlett kapitalista országok, fejléc, fejléc (mikrofilmlapnál), fejlődik (jó ütemben), fejlődik (vmi irányában), fejlődési szakasz, fejlődéslélektan, fejrés, fejrész (rekordban), fejébe kerül, fejébe szállt a sör, fejében jár (probléma), fején találtad a szöget., fejére nő vkinek, fejű :fafejű (mn), fekete alapon fehér, fekete doboz, fekete doboz (ismeretlen rendszer), fekete karszalag (temetésen), fekete ló (ismeretlen esélyű rivális), Fekete-Afrika, fekete-fehér fényképek, fekete-fehér tábla (könyvben), feketeföld, feketejel-csúcsérték, feketelista (kivégzendőkről), feketepiacozó (?), feketék (fn), feküdj vissza!, fel ...-ba! (indulás), fel a fejjel!, Fel a kezekkel!, fel nem tudom fogni, miért ..., fel tudna váltani nekem egy tízfontos bankjegyet?, fel van dobva, fel-le utazva a liftben (panelházban), felad :házi feladatnak (otthonra), felad :táviratilag (pénzt), feladat, feladat :neki az a nem irígylésre méltó feladat jutott, hogy ..., feladat :nem könnyű feladat, feladat ellátása, feladat meghatározása (programozáshoz), feladat értelmezése (programozáshoz), feladat-orientált tájékoztatási szervezetek, feladatai: 1. gondoskodik róla, hogy ..., feladatellenőrző, feladatkörök a könyvtárban, feladatorientált nyelv, feladatot lebont (terv alapján), feladatra orientált mikroprocesszorok, feladni (játszmát), feladni tervet, feladás, feladás :a helyi autonómia feladása, feladás kelte, feladási diszpozíció, feladó (címzés), feladó (szállító; neve, címe), feladó (táviraté), felajánlja, hogy vmit csinál, felakaszt vmit egy akasztóra (ruhát), felbecsülhetetlen (értékű), felbocsátása (műholdat), felbomlott (koalíció), felbomló hadsereg, felbomlófélben van (házasság), felbontotta eljegyzését, felbontóképesség, felcsendült a himnusz, felcserélhetőség, felcsigázza az érdeklődést, felcsihol (működésbe hoz), feldarabolás, felderítő helikopter, felderítő repülőgép, feldob :az majd feldob. (ital), feldobja a talpát (bekrepál), feldolgoz (szemlefolyóirat, címeket), feldolgozott témakörök, feldolgozás :helyi feldolgozás (dokumentumleírás), feldolgozás :számítógépes feldolgozás, feldolgozás alatt levő dokumentumok, feldolgozás gyorsítása érdekében az egyes kötetekhez nem készült mutató, feldolgozási hatékonyság, feldolgozási mód, feldolgozási sebesség, feldolgozási utasítások, feldolgozásigényes programosztály, feldolgozó iparágak (?), feldolgozó központ (szolgáltató cég), felduzzaszt (katonai erőt)

G

GaAs dióda, galamb (mn; pacifista, mérsékelt), galamb (pol.), gallium-arzenid dióda, gallium-foszfid dióda, Gallup-jelentés, Gallup-jelentés (közvéleménykutatása), garancia, garanciajegy, garanciális alap, garanciális alkatrész, garanciális idászak, garnizon (katonai; település), GATT, gatya, gatyázik :mit kell ezen annyit gatyázni?, gazdag ...-anyaggal, gazdag :uránban gazdag, gazdag tapasztalat áll rendelkezésre, gazdagon illusztrált, gazdagság, gazdagép, gazdaság :ellenőrzött szocialista piacgazdaság, gazdaságföldrajza, gazdasági alap (termelési viszonyok; pol. gazdaságtan), gazdasági bejárat (áruszállításra), gazdasági csoda, gazdasági döntőbizottság, gazdasági hatékonyság, gazdasági mechanizmus :új, gazdasági mechanizmus tökéletesítése, gazdasági munkaközösség, gazdasági munkaközösségek (gmk-k), gazdasági munkaközösségek (vgmk-k), gazdasági nehézségek, gazdasági szabályozás, gazdasági szabályozó, gazdasági szerkezet, gazdasági társulás (vállalatok között), gazdasági tényezők, gazdasági világrend, gazdasági ösztönzők rendszere, gazdaságilag leromlott települések, gazdaságirányítási reform, gazdaságkutató, gazdaságmatematikai modell, gazdaságosság, gazdaságpolitika, gazdaságtalan, gazdaságtalan felhasználása, gazdaságtalan termelés, gazdaságtörténet, gazdája volt (eseménynek), gazdálkodni a raktári férőhellyel, gazdálkodás (idővel), gazdálkodás :vízgazdálkodás, gazdálkodó szervezet, gazdát cserél (pénz), gazember (bosszankodva), generalista kutató (nem szakosodott), generációszám, generált cím, generált hiba, generált átvitel, generátor, generátorprogram, genfi szerzői jogi egyezmény, gengszterfilm, gerilla hadviselés, gerinc-címkék kinyomtatása (számítógéppel), gerincméret (könyvé), gerincre történő feliratozás, germán nyelvek, giccs (eszme), giccses (fotó), gimnazisták, gimnázium (1883-as törv. szerint), gimnázium (8 osztályos), gimnáziumok, gipsz figura (szobr.), globális áttekintése van a ...-ról, gmk-k, gmk-mozgalom, Godot-ra várva (Becket), golyós kötés, golyóálló ablak, golyóálló mellény, gomba :lábgombásodás, gomba módra szaporodik, gombafelhő, gond :semmi gond! (ez nem probléma), gondja van rá, hogy ..., gondjaira bízta, gondját viselni vminek, gondol :arra gondoltam, hogy ... (terv), gondol :arra gondoltam, összejöhetnénk., gondol :ezt végképp nem gondoltam volna., gondol :ha erre gondol., gondol :ha nem látom, nem gondolok rá., gondol :ha úgy gondolja., gondol :mit gondol, kaphatnék egy ...-t?, gondol :sosem gondoltam volna, hogy ..., gondola (közértben:a 7A-s gondola), Gondolat (rádióműsor), gondolat :hozzászoktat vkit vminek a gondolatához, gondolat :micsoda gondolat: egy ...!, gondolat :reformgondolat, gondolatai legmélyén, gondolataiban olvas vkinek, gondolatgazdag könyv, gondolati modell (?), gondolatmenete középpontjában a ... van (tudósnak), gondolatok ... olvasása közben (cím), gondolatébresztő olvasmány, Gondold csak alaposan meg, ..., gondolja csak el, mi lenne, ha ..., gondolja?, Gondolja? (egyet nem értés), gondoljon bele, mi lenne, ha ..., Gondoljon bele: ...!, gondolkodik vmiben (kategóriában), Gondolkodom rajta., gondolkodásmód, gondolkodásmód (vezetői), gondolkodásmód :megmerevedett gondolkodásmód, gondolkozik :várjon, hadd gondolkozzam!, gondolkozom a dolgon., gondolkozott már ezen valaha is?, gondoltam (hogy erről lesz szó), gondoltam, benézek, gondolva :a ...-ra gondolva, gondosan dokumentált tanulmány, gondosan lemásol, gondosan ügyelve a ...-ra, gondoskodik a ...-ról, gondoskodik róla, hogy (vmi megtörténjék), gondoskodik róla, hogy ..., gondoskodik vmi megtételéről :erről gondoskodom., gondoskodjon arról, hogy ..., gondoskodtam róla, hogy ... (legyen), gondoskodó atya (társ. szerep nagycsaládban), gondot fordít vmire, gondozatlan állomány, gondozni (kiadást), gondozott gyermek (állami gondozásban levő?), gondozás (lakótelepé), gondozás :a polcok és katalógusok gondozása, gonosz birodalma (Reagan), gonoszság birodalma (Reagan), grafika, grafika (reklámban), grafikonkészítés (számítógéppel), grafikonon ábrázolva, grafikont rajzolni (kinyomtatni), grafikus bemeneti eszköz, grafikus beviteli eszköz (tablet), grafikus jel, grafikus karakter, grafikus képfelbontás, grafikus megjelenítő, grafikus művészet (ábrázoló művészet?), grafikus output, grafikus plotter, grafikus rajzgép, grafikus szimbólum, grafikus sűrűség (nyomtatónál), grafikus terminál, grafikus üzemmódban, gruppenszex, gráfelmélet, gráfelméleti, gráfelméleti megközelítés, gubanc (gond, probléma, komplikáció), GUM áruház, gumibot, gumimatrac, gumioptika, gurít :bevásárló kocsit (közértben), gutaütés (agyvérzés), gutaütést kapott, gy a legjobb., gy is meg lehet közelíteni. (furcsa megfogalmazásra), gyakorisági eloszlás, gyakorisági megoszlás, gyakorlat (30 éves), gyakorlat révén kialakul (képesség), gyakorlatba áttenni (elvet), gyakorlatba átültet, gyakorlatban dolgozó könyvtárosok, gyakorlatban ez azt jelenti, hogy, gyakorlatból kijött, gyakorlati intézkedéseket hoz, gyakorlati kapcsolatszervezés (cím), gyakorlati kézikönyv, gyakorlati oktatás, gyakorlati tapasztalat, gyakorlati tapasztalatain alapul (szerző műve), gyakorlati tapasztalatok, gyakorlati tapasztalatok (terepen), gyakorlati tapasztalatot szerezni (számítógépkezelésben stb.)

H

H-jelszint, ha (abban az esetben, amikor), ha ..., abból még nem következik, hogy ..., ha ..., akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy ..., Ha ..., akkor én meg a római pápa vagyok., ha ..., annál inkább., ha ..., annál jobb, Ha ..., annál jobb., Ha ..., mondja meg őszintén! (ne kerteljen), ha ..., már az is nagyon jó lesz., ha ..., nem tudnék a szemedbe nézni., ha ...-t halljuk beszélni róla, elhisszük, hogy a ..., ha ...-t használunk, ha a papírt ilyen módon kezeljük, ha a tíz évvel ezelőtti helyzettel hasonlítjuk össze, ha akarod., ha akarod... (beleegyezés), ha az emberileg lehetséges, ha az oldószer nem hatna, Ha azt hiszi, hogy ..., akkor nagyon téved., Ha belegondolok, hogy gyerekkoromban szerettem homokvárat építeni..., ha belegondolsz, ha beválik (kísérlet), ha biztosak vagyunk afelől, hogy ..., ha Budapesten jár, keressen meg!, ha csak ... alapon is., ha csak ... is, ha csak néhány processzor miatt aggódunk, ..., ha egy pillanatra elgondolkodik rajta, ha egyáltalán lehet, hogyan?, ha elfogad egy tanácsot egy öregembertől, ha előre tekintünk, ... (ami a jövőt illeti), ha engem kérdez, szerintem ..., ha erre céloz, ha erre gondol, ha erre gondol., ha ez egyáltalán lehetséges, hogyan lehetne a legjobban leszűkíteni a témakört?, ha ez igaznak bizonyul (valóban így van), ha ez valóban így van, ..., ha ez így megy tovább, ..., ha felidézzük magunkban a ... ábrát, láthatjuk, hogy ..., ha fennáll a ... veszélye (munkavédelem), ha gondolja, küldhetünk magáért egy kocsit, ha győzni akar (mozgalom), ha hagynak (azt csinálni, amit akarok), ha hihetünk a Sunday Times-nak, ..., ha igen, melyik? (kérdőíven), ha jó kilátások vannak a ...-ra (valószínű), ha jól értem, ha jól értem, ..., ha jön a tavasz, ha kedves az életed, ha keresztre feszítenek, se tudtam volna ..., ha komolyan beszélünk a ...-ról, ha kíváncsi a véleményemre, ha kíváncsi a véleményemre, ..., ha kíváncsi vagy a véleményemre, ha közelebbről megvizsgáljuk, ha legalább ne lennék megfázva!, ha lenne szíves ... (gúny.), ha látod (ha találkozol vele), ha magának mindegy, ha megbocsát, ha megbocsátja, hogy orvosi szakkifejezéseket használok, Ha megenged egy megjegyzést, ..., ha megengedi, itt maradok, ha minden a tervek szerint halad, ..., ha minden jól megy, ha minden jól megy, ..., ha minden más azonos, ha minden rendben megy, ha mindenki más nem is, ha mondjuk ..., ha már erről van szó, ..., ha már itt tartunk, ha már itt tartunk (vitában), ha már nem használhatsz, legalább ne árts!, ha másért nem is, azért, mert ..., ha még senki sem mondta volna önnek, ..., ha nehézsége támad, ha nem a legfontosabb, ha nem erről van szó (ha nem ez a helyzet), Ha nem esik nehezére, megmondaná, hogy ...?, ha nem fontosabb, mint a ..., ha nem haragszik meg, mondanék valamit., ha nem haragszik, mondanék valamit., ha nem használod, elveszíted (képességet), ha nem lenne, ki kellene találni, ha nem látom, nem gondolok rá., ha nem még jobban (fokozásként), ha nem tévedek, ..., ha nem veszi rossz néven, ha netalántán ..., ha nincs 35 éves, egy sem!, ha segíthetek valamiben, szóljon nyugodtan!, ha semmi nem jön közbe, ha sikeresnek bizonyul, ..., ha szabad kérdeznem, ha szabad kérdeznem, miért?, ha szükség lenne rá, ha szüksége van rám, itt megtalál., ha találkozol vele, ha tudni akarja, ..., ha tudni akarod, ha tényleg erről van szó, ..., ha történetesen senki sem mondta volna még, ..., ha valami történne, ha valamire szüksége lenne, csak szóljon!, ha van egy kis józan esze, ha van ilyen egyáltalán (?), ha van más megoldás (alternatíva), ha van rá lehetősége, ..., Ha van valami a bögyödben, ki fele!, ha visszagondolsz, ha volna szíves ...-ni. (gúnyosan), ha válaszút elé kerülsz, ha és csakis ha művelet, ha így van, ha ön úgy szeretné, szívesen ..., ha úgy adódik, ha úgy akarja, ha úgy gondolja., ha úgy jobban tetszik, ha úgy szeretné, ..., ha úgy találja, hogy ..., ha úgy tetszik, ha úgy tetszik (elnevezésnél), ha úgy tetszik., ha újrakezdhetném az életemet, ..., hacsak nem (vitt magával valamit), hadbíróság, hadd fejezzem be, aztán majd beszélhet., hadd fogalmazzam újra a kérdésemet!, hadd fogalmazzam újra a kérdést!, hadd gondolkozzam csak!, hadd jegyezzem meg mindamellett, hogy ..., Hadd magyarázzam meg másképpen: ..., Hadd mondjam végig!, hadd ne beszéljek róla, hadd ne kelljen beszélnem róla!, hadd ne kelljen emlékeznem a ...-ra, hadd ne kelljen felidéznem a ...-t., hadd nézzelek meg!, hadd nézzem!, hadd segítsek! (vak embernek), Hadd segítsem a táskádat! (vinni), hadd segítsem le a kabátját!, Hadd tegye. (aggodalmaskodás elhárítása), hadd tegyük gyorsan hozzá, hogy ..., hadd vegyem le előbb a kabátomat (ne faggass addig), hadgyakorlat :közös hadgyakorlat, hadifogolytábor, hadikommunizmus (Oroszo.), haditechnikai rés (sebezhetőség), hadiállapot (2 személy között), hadköteles korú, hadsereget felduzzaszt, hadszintérré vált (az ország), hadszíntér, hadtáp útvonal, hadtörténész, hadüzenet nélküli háborút folytatni, hagy :időt hagy vkinek, hogy vmit csinálhasson, hagy :későbbre, hagy :másra hagy vmit (döntést), hagy :ne hagyd, hogy eltűnjek! (fohász), hagyatékként beszerezni, hagyd a buta vicceidet!, Hagyd abba, de azonnal! (orrának piszkálását), hagyhatok egy üzenetet?, hagyja abba, az istenit!, hagyja kicsengeni (telefont, mielőtt letenné), Hagyja ott (csomagot), majd később érte jövünk., hagyjon üzenetet ...-nál!, Hagyjuk a süket dumát. Ki az?, hagyjuk! (kínos témát), hagyjuk. (kényes témát), hagyományokat megtartani, hagyományos déli vendégszeretet, hagyományos elemekből készült áramkör, hagyományos elődás (táblánál, krétával), hagyományos gondolkodású, hagyományos keresés (nem gépi), hagyományos képzettségű könyvtárosok, hagyományos kölcsönzés, hagyományos könyvtár (nem gépesített), hagyományos könyvtár (nem szakrészlegesített), hagyományos könyvtári munka, hagyományos módszer, hagyományos nyilvántartó rendszer, hagyományos nyomtatott dokumentum, hagyományos paraszti élet, hagyományos rejtett kollektor, hagyományosan nyomtatott anyag, hagyományosan szervezett (könyvtár), Hahó, Jack!, hajcsavar, hajdan híres kastély, hajdanán, hajhászás :élvezethajhászás

I

i-edik, i. m. (idézett mű), i. m. (ugyanott), i. m., 16. fejezet, i.m., 52. p. (hivatk.: idézett mű), IBM-kompatibilis számítógépek, IC tok, IC-tok, ide hallgasson!, ide hallgasson! ..., idegeimre ment azokkal a ...-val, idegeire megy, idegeire megy vkinek, idegek kérdése (ki bírja tovább), idegen (ismeretlen tudásanyag), idegen nyelven olvasni tudás, idegen nyelvű dokumentumok, idegen nyelvű kiadvány, idegen nyelvű kiadványok, idegen nyelvű szépirodalom, idegen nyelvű állomány, idegenlégió (Fr. o.), idegösszeroppanás (?), ideig :egy ideig, ideje eltűnnünk, idejében (kellő időben), idején :a reformáció idején, idején :David Aster idején, idején :háború idején, idején :mindent a maga idején, idekinn, ideológiai elhajló, ideológiai felhanggal, ideológiai tanfolyam (?), ideológiai és politikai meggyőzés, idevalósi :én sem vagyok idevalósi., ideális esetben ..., idén ...-kor (hálaadás napján), idéz (terjedelmesen), idéz :hogy a ...-t idézzem, idézet (más cikk hivatkozik a miénkre), idézetek hálója, idézetlen cikkek (nem hivatkoztak rájuk), idézetlenség, idézetszámlálás, idézett cikk, idézett irodalom (cím), idézett string, idézettség, idézettségi arány, idézettségi gyakoriság, idézettségvizsgálat, idézi anyja mondását, miszerint ..., idézés (bíróság elé), idézési gyakorlat (szabályszerűség), idéző cikk, idült alkoholista, idő :a ... használatával töltött idő, idő :ahogy múlt az idő, ..., idő :amikor eljött az ideje, hogy ...-junk., idő :az az idő már elmúlt, amikor ..., idő :azok az idők már elmúltak, amikor ..., idő :azok voltak a szép idők!, idő :egész idő alatt, idő :kiállta az idő próbáját, idő :lejárt az idő!, idő :lejárt az idő., idő :megkétszereződési idő, idő :mennyi idő alatt ér ...-ba? (levél), idő :mikor eljön az ideje, hogy a ... ...-jon, idő :milyen idő van ma?, idő :még rengeteg időnk van., idő :nagyon kevés időm van., idő :volt idő, amikor ..., idő hiányában, idő nem ...-nak dolgozik, idő szerint :németországi idő szerint esténként, idő töredéke alatt, idő-alosztások táblázatai, időadatok, időazonos, időazonos rendszer, időbeli elhatárolás, időbeli elhatárolások, időbeli elhatárolások, átmenő tételek, időbeli változások az irodalomhasználatban, időben :abban az időben, időben :abban az időben ... (állás), időben :abban az időben, amikor ..., időben :kellő időben, időben a ...-tól a ...-ig terjed, időelemzés (munkamozzanatok szempontjából), időeltolódás, időeltolódás (időzónák eltérése kiatt), időeltolódás (online keresésnél, időzónák miatt), időemésztő karakter, időfelhasználás, időhatár (bibliográfia lezárásánál), időhatár (vizsgálatban), időhatárok (gyűjtésben: tárgyidőszak), időigénye vminek, időigényes, időintervallum-adó, időjel-generátor, időjárási térkép, időjárástól védett, idők :a mai idők ...-ja, idők folyamán, idők folyamán (változik), időkeret (történeté), időkifutás, időkímélő módszerek, időközben, időleges parkolóhely (átv.: számítógépes adatoknak), időlépték, időléptékfaktor, időmennyiség, időmultiplex, időmérleg-vizsgálat, időnként (rendszeres időközönként), időnorma, időosztásos, időosztásos kapcsolás, időosztásos multiplex, időosztásos rendszer, időosztásos számítás, időosztásos üzemmódban, időosztősos többszörös elérés, időpont :1974 májusában, időpont :péntekhez három hétre, időpontot kér (telefonon, orvostól), időre van szükségem, hogy végiggondoljam., időrendben, időrendi áttekintése (cím), időrés, időről időre, idősek otthona, idősor, idősor (stat.), idősor elemzése, időszak, időszak (...-tól ...-ig terjedő), időszak :3 éves időszak, időszakban :a 2OOO-ig terjedő időszakban, időszaki kiadványok (szolgáltatásként), időszaki pénztárjelentés, időszaki sajtóban, időszakonként (rendszeres időközönként), időszakos dolgozó (nem egész évben), időszakos hiba, időszakra :egy éves időszakra, időszelet, időszerűség; aktualitás, időt hagy vkinek, hogy vmit csinálhasson, időt megtakarító megoldás, időt vesz igénybe, időtartam (percben) (lemezfelvételnél), időtartamra :egy éves időtartamra, időtartamra :hosszú időtartamra, időtlen (nem korszakhoz kötött), időtlen idők óta, időtényező, időtényező (terv esetében), időtúllépés, idővel (lassanként), időzített (átv.), időzített bomba (vírus), időzített bomba (átv.), időzítés (?), időzítése, időzítési hiba, időzítő, időzítő (?), időzítőjel, időzítőlyuk (indexlyuk), időzítőáramkör, időzítőáramkör (monostabil), időzóna-betegség (a belső óra miatt), ifjak, Ifjú Gárda (a KISZ mellett), ifjú titánok, ifjú törökök (átv.: ambíciózus fiatalok), ifjúkommunista szervezet, ifjúsági ház, ifjúsági klub, ifjúsági könyvtár, ifjúsági könyvtár (átvezető irodalommal), ifjúsági mozgalomban, ifjúsági részleg, ifjúsági szolgálat, ifjúsági törvény, ifjúságpolitikai bizottság (MSZMP KB mellett), igaz :ugyanez igaz a ...-ra, igaz :ugyanez igaz a ...-ra is., igaz :ugyanez igaz a ...-ra., igaz a ...-ra (érvényes), igaz, hogy ..., Igaz?, igaza van :legyen magának igaza!, igaza van :mint kiderült, ebben igazad volt.

J

ja, biztos nem, ha ..., ja, emlékszem már!, ja, maga az? (ajtónál, csengetés után), ja, persze. Te nem is ismerted ...-t., ja. (értem), jacht (kabinnal)(?), jaj a...-nak!, Jaj, míg el nem felejtem, ..., jaj, ne mondja! (olyan rettenetes), japán anyagmozgató rendszer (kanban), japán árut vásárol, Japánhoz képest, japánpapír (restauráláshoz), javakat megszerez, javaslatokat tesz a ...-val kapcsolatban, javaslatot benyújt (letesz az asztalra), javaslatot tesz (bizottság összetételére), javaslatára vkinek, Javaslom továbbá, hogy ..., javasolt irodalom (cikk végén), javul :de nem javul (egészségi állapot), javulása, javára :a nép javára, javára :azok javára, akik ..., javára :egy null a javadra! (átv.), javára válik (büntetés), javítani a vételt (tv), javíthatatlan hiba, javíthatatlan optimista, javított (felfrissített) kiadása, javított kiadás (aktualizált), javított változat, javított és bővített kiadás, javították a síneket (vasútnál), javítson ki, ha tévedek!, javítva és kiegészítve, javítási veszteségidő, javító szolgálat; karbantartás (szervíz), javítóműhely, jeges ár, jegy :retúrjegy, jegy :ruhatári jegy, jegyellenőr (buszon), jegykezelő automata, jegypénztár (ablak), jegypénztár (színházban), jegyszedő, jegyzet (egyetemi), Jegyzetek (kiadvány végén, üres lapokon), jegyzetekkel ellátott parancs (?), jegyzetelés (adatok kiírása terminál képernyőjéről), jegyzetkészítés, jegyzett tőke, jegyzék (árutételekről, árral, számla helyett), jegyzék készítése, jegyzőkönyv (értekezletről), Jehova tanúi, jel, jel (karakter), jel :a jelek arra mutatnak, hogy ..., jel :állatégövi jel, jel fizikai megjelenítése, jel fizikai megtestesülése, jel fut (csatornán), jel utazik (adatúton), jel vezérlése alatt, jel-zaj vizsony, jel/szünet arány, jel/zaj viszony, jelalakítás, jelbevezetés, jelcsoport, jelcsoport-generátor, jelcsík, jele (egyezményes), jele (tudományos minőségnek), jele :ez annak a jele, hogy ..., jelelnyomás-tényező (közös módusú), jelen kutatásnak az volt a célja, hogy ..., Jelen voltak még: ..., jelenetet rendez (hisztériázik), jelenetet rendez miatta, jelenetről jelenetre 9tv-felvételnél), jelenkori irodalom, jelenleg, jelenleg :aki jelenleg ...-ban él, jelenleg a ...-ra helyezzük a hangsúlyt, jelenleg járatott folyóiratok, jelenleg létező szolgáltatások, jelenlegi formájában, jelenlegi gyakorlat, jelenlegi helyzete, jelenlegi miniszter, jelenlevő :mindenütt jelenlevő, jelenlevő :senki jelenlevőt (ne sérts), jelent :az i intelligenset jelent (kódban), jelent :ez ... %-os áremelkedést jelent, jelent :ez azt jelenti, hogy ..., jelent :gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ..., jelent :mindez nem jelenti azt, hogy ..., jelent :néha kis dolgok is sokat jelentenek, jelent :problémát jelent nekem., jelenteni (kérdőíven), jelenti (kiteszi, képezi, alkotja; arány szerint), jelenti (kiteszi, képezi, alkotja; százalékot), jelenti :azt jelenti, hogy ..., jelentkezhet :az jelentkezhet a vizsgára, aki ..., Jelentkezés a ... épületben (lejelentkezés, konferencián), jelentkezési idő (repülőtéren), jelentkező (munkára), jelentékeny hatást gyakorol a ...-ra, jelentés a helyszínről (?), jelentés az únió helyzetéről (USA), jelentések szerint, jelentést készíteni, jelentést tesz a munkák állásáról a ...-nak, jelentésíró (programcsomag), jelentő :az akkor rekordot jelentő ..., jelentős előrelépés, jelentős előrelépést jelent a ... terén, jelentős fokú változás, jelentős ideig, jelentős számú ..., jelentős tökéletesítésen ment át, jelerősség, jelerősség-ingadozás, jeles tanulók, jelet előállítani, jelet kibocsájtani, jelfogó, jelfogó-meghajtó, jelfogómeghajtó, jelformálás, jelfrissítés, jelgenerálás, jelhosszúság, jelige (hirdetésnél), jelismétlő, jelkivezetés (?)(láb a mikroprocesszornál), jelkonvertálás, jelkép, jelkészlet, jelkód, jelkód (?), jelleggörbe, jellegtelen, jellegzetesen különbözik vmitől, jellemezte, jellemformáló jegyek (szépirodalomban), jellemzi az időszakot, jellemző a ...-ra, jellemző vmire, jellemábrázolás (regényben), Jelmagyarázat (szimbólumok magyarázata, műszaki rajznál), jelmódosító idő, jelre, jelregenerálás, jelsorozat, jelsorozat-feldolgozó rendszer, jelszabványosítás, jelszint, jelszint :magas jelszint, jelszó, jelszó (kampányban), jelszóvédelem (számítógépes rendszerben), jelsűrűség, jeltávolság, jelváltozási sebesség, jelzetalkotási képesség (osztályozási rendszerben), jelzetbeégető rendszer (ragasztószalag + sütővas), jelzett hiba (?), jelzés (blip), jelzés (cselekvés?), jelzés :77A jelzésű busz, jelzésrendszer (jelölés), jelző, jelzőbit, jelzőzászló (?), jelátalakítás, jelátalakító (konverter), jelátmenet, jelátmenet magasról alacsony szintre, jelátviteli sebesség, jelöljön meg egyet az alábbiak közül!, jelölt :F-fel jelölt, jelöltet indít (párt, választásokra), jelölés, jelölés (blip), jelölések magyarázata, jelölő, jelölő gyűlés, jelölő művelet, jeti (hegyi ember), jobb alsó sarokban, Jobb dolgom is van, mint ..., jobb félni, mint megijedni, jobb is. (gúnyosan), jobb kifejezés híján, jobb későn, mint soha, jobb lesz indulnunk, mielőtt besötétedik

K

K+F jelentés, K+F jelentések, K+F részleg, K-szám (kilobájtok mennyisége), kagyló :mosdókagyló, kaja, kajánul, kakukkfiókák, kaland (katonai), kalandjai vannak (szerelmi), kalandornő, kalandorpolitika, kalandos történetek fiúknak, Kalasnyikov-géppisztoly, kalauz (részletes ismertető mű), kalauz a ... tanulmányozásához (cím), kalauznő, kalauzolja az olvasót a ... irodalmában, kalkulációs program, kalkulátor, kallantyú, kallantyú (rigli?), kamaraegyüttes (kamarazenei), kamaraszínház (?), kamasz, kamasz fia, kamatostul visszafizetve (konkr.), kamatoztatható szakképzettséggel, Kambodzsa (új/régi írásmódja), kameravezetése (filmkrit.), kanban (koordinált japán anyagmozgató rendszer, kandalló :elektromos kandalló, kandidátus, kap :azt kapja, amiért fizetett (azt a minőséget), kap :jó osztályzatokat kap (átv.), kap :szeretnék felvilágosítást kapni a ...-ról., kap az alkalmon, kapacitás (elektromos?), kapacitás (nagy), kapacitás (nagyobb), kapacitásdióda, kapcsolat :tartjuk a kapcsolatot., kapcsolat :tartós kapcsolat, kapcsolatba hozható a ...-val (hivatkozásvizsg.), kapcsolatba lépni vkivel, kapcsolatban :a ...-val kapcsolatban hívlak., kapcsolatban marad vkivel, kapcsolatban vmivel, kapcsolatban áll ...-val, kapcsolatfelépítés, kapcsolatjelölő (kód), kapcsolatkezelés, kapcsolatok hangsúlyozása (épülettervben), kapcsolatok hálója (vezetéstud.), kapcsolatokat kiépíteni, kapcsolatokat ápol (országok között), kapcsolatos :a ...-val kapcsolatos (?), kapcsolatos adatok (vmivel), kapcsolatot fenntart vkivel, kapcsolatot tartanak, kapcsolatszervezési összekötő, kapcsolatteremtés a lakossággal, Kapcsolja, legyen szíves! (telefonon), kapcsolt lista, kapcsolt szekrény (telefonvonalak számára), kapcsolt tétel, kapcsolás (mint elrendezés), kapcsolás időmultiplexeléssel, kapcsolási ellenállás, kapcsolási jellemzők, kapcsolási rajz, kapcsolási vázlat (élethű rajzokkal), kapcsolásjelző bit, kapcsoló (láb a mikroprocesszornál), kapcsoló központ, kapcsoló számítógép (kapu), kapcsolódugasz, kapcsolódás, kapcsolódási idő szerint számlázzák, kapcsolódó vezetékek (?), kapcsológép, kapcsolóhálózat, kapcsolóhüvely, kapcsolóközpont, kapcsolóközpont (?), kapcsolót ... állásba fordít, kapcsolót felkapcsolni, kapcsolót lekapcsolni, kapcsolótábla, kapcsolóállás, kapcsolóáramkör, kapcsos dosszií (3 fémgyűrűvel), kaphatnék egy pohár vizet?, kapható ( ...-tól; minimális ár), kapható (a ...-tól, ...-os áron), kapható (kiadvány), kapitalista országokba menő export, kapitulál vmi előtt (átv.), kapják: ... (levélben), kapocs, kapocspár-utasítás (?), kapott az alkalmon, kapu (zárva), kapu :nyitva hagyja a kaput vmi előtt (átv.), kapu nyitása-csukása, kapujel, kapujel (kapuzóimpulzus), kaput nyitni vki előtt, kaputelefon, kapuzott, kapuzott átvitel, kapuzóimpulzus, kapuáramkör, kapásból válaszol, kar :közgazdasági kar (egyetemen), karakter szélén sötét nyomtatási technika, karakter-összezsúfolás, karakter/másodperc, karakteralkészlet, karaktercím-módosító konstans, karakterfelismerés, karaktergenerátor, karakterisztika (szám része), karakterkód, karakterlánc, karakterlánc (karakterfüzér), karakterlánc (szótag), karakterlánc-megszakítás, karakterolvasó, karakterrel feltöltés, karaktersorozat, karakterszám/hüvely, karakterszélesség (nyomtatón, vonásban megadva), karaktersűrűség, karaktertípus (opt. kar. felism.-nél), karaktervonás, karakterválaszték, karakterábrázolás :törölhető karakterábrázolás, karavánvezető, karbantarthatóság, karbantartás (berendezéseké), karbantartási művelet, karbantartási szerződés, karbantartó rutin, karbantartó szolgálat, karcolás (autón), karcolás (hanglemezen), kardex, kardex :folyóiratkardex, kardoskodik amellett, hogy ..., karikatúra-szöveg, karikatúrista, karikás szemű (?), karmai közé kerül, karmaiba hullott (város, sotromban), Karnaugh-táblázat; Karnaugh-diagram, karnyújtásnyira, karnyújtásnyira van (átv.), karnyújtásnyira van vkitől, karrierista, kartonfigura (idealizált, nem valóságos hős), kartoték (esetkártya; 1-1 eset leírását tartalmazó lap), kartoték (katalóguscédulán), karácsonyi könyvvásár, karátos, kastélykönyvtár, kaszinó (vidéken, Amerikában), kaszkád átvitel, kaszkád-számláló, kaszkádba kapcsolható számláló, kaszkádba kapcsolt, kaszkádkapcsolás, kaszkádredukció, kataktergenerátor, katalizátor (átv.), katalogizálási alrendszer, katalogizálási mintagyűjtemény, katalogizálási restancia felszámolása (?), katalogizáló osztály, katalógus része, katalógus rövidített leírásokkal, katalógus átszerkesztése, katalógusadatok szerkesztése, katalógusadatok szolgáltatása, katalóguscédula felső része, katalóguscédula-előállítás, katalóguscédula-szolgáltatás, katalóguscédula-védő műanyagtok, katalóguscédulák központi előállítása, katalógusfiók, katalógushasználat, katalógushasználati felmérés, katalógushasználati vizsgálat, katalógushasználati útmutató, katalóguskészítés, katalógusminta (szabályzat mellékletében), katalógusminták (leírási példák), katalógusszekrény, katalógusszerkesztés (átszerkesztés), katalógust gondozni

L

L jelszint, labdarúgó egyesületek, laboratóriumi jegyzőkönyv, laboratóriumi vizsgálat (tesztelés), laikus (nem szakember), laikus nyelven (nem orvosi szakzsargonban), lakat alatt tartani (tárgyat), lakcím, lakhatatlan, lakhatóvá tenni (üres szobát), lakhely (mint státuszképző tényező), lakik vkinél (mint lakó), lakmuszpróba (átv.), lakos :1000 lakosra (jutó), lakos :ezer lakosra jutó kórházi dolgozó, lakosság foglalkozási összetétele, lakosság körében, lakossági (szolgáltatás), lakossági tájékoztatás (egészségügyi), lakosztály (szállodában), lakás :a feleségemhez, lakás :egyszobás lakás, lakás :városi lakás, lakás és élelem (alapvető célok), lakásbérleti szerződést aláírni (bérlő), lakáshasználat jogcíme, lakáshirdetés (bérelni), lakáshiány, lakásigénylés, lakásprobléma, lakástelefon, lakástelefon (száma), lakásállomány (városban), lakó, lakó (bérházban), lakóhely szerint, lakóhelyek felsorolása adatlapon (korábbi lakcímei), lakónegyedi szinten (?), lakószoba (nappali és háló), lakótelep :szalagházas lakótelepek (?), lakótelepi házak (10-emeletesek), lakótelepi lakás (ott való lakás), lakótelepiek, lakóterületek, lakóterületi szinten, lakótárs (társbérlő?), lakótársa, lamináló lemez, lamináló papír, lamináló prés, laoszi (mn), laosziak (fn), lap, lap :dobj be egy lapot! (írj), lap :vettem a lapot., lapfelosztás, lapjára fektetve tárolják (hanglemezeket), lapjával lefelé (újság a másológépben), lapka, lapkivágat, lapkivágatgyűjtemény, lapkivágatot kasírozni, lapnyi :16 lapnyi táblázat, lapnyomtató, lapolvasó, lapos mellű (nőről)., lapos tok, lapozás, lapszám közlése (leírásban), lapszámregiszter, laptábla, lapvárakozási sor, lapíró, lassan fejlődött ki (szerelem), lassan jársz, tovább érsz., lassan kezdett tele lenni (helyiség), lassan tanul, lassanként (idővel), lassítani (autóval), lassított felvétel (gyors lejátszás céljára), lassítva (mint egy lassított filmen), lassítás (vetítésnél), lassú a felfogásom., lassú logikai áramkör, lassú memória, lassú tároló, lassú észjárású parasztfiú, latin betűs cím, latrina (katonáéknál), lavinafeszültség, lavinasokszorozódás, lazíts! (engedd el magad), lazítás (adatoké), LCD kijelző, le ...-val! (Abzug ...!), le egészen a ...-ig, lead vmit (talált tárgyat), leadja a drótot vkinek, leadja a kulcsot (szállodában), learatja a gyümölcsét (átv.), lebecsülő megjegyzések (?), lebegtetés, lebegő vezérlőelektródájú lavinainjekcióval működő MOS, lebegő vezérlőelektródás MOS, lebegőcím, lebegőfaktor, lebegőpontos alulcsordulás, lebegőpontos aritmetika, lebegőpontos aritmetikai egység, lebegőpontos aritmetikai szoftvercsomag (software-), lebegőpontos művelet, lebegőpontos műveletszám/másodperc, lebegőpontos szubrutin (?), lebegőpontos szám, lebegőpontos számábrázolás, lebegőállapot, lebont (költségeket), lebont :feladatokat (terv alapján), lebontja a régi épületet, leborotválni a hónaljszőrzetét, lebukás (csalóé), lecsavarja az ablakot (autóban), lecsengés, lecsengési idő, lecserél (régi autót), lecsúsztam róla. (jó lehetőségről), lecsúszás (társadalmi ranglétrán), ledolgozott emberóra, ledönt vkit a trónjáról (átv.), ledönti az embert a lábáról (szerelem stb.), leegyszerűsítés, leellenőrízték (lekáderezték), leereszkedő hangnemben, leesik (szikláról), lefaragás (összegé, költségvetésé), lefedi a ... időszakot, lefedés (szakterületé, szakirodalommal), lefedés (szelektív vételkizárás), lefegyverzően egyszerű, lefejezése, lefekszik :hát, azt hiszem, én lassan lefekszem., lefekszik neki (nő), lefektet (gyereket), lefektet (nőt, férfi), lefektetni (nőt), lefekvéskor (idő), lefelejtetted az irányítószámot. (levélről), lefelé jövet (lépcsőn), lefelé kompatibilitás, lefizetni vkit, lefogadom, hogy ..., lefoglal, lefoglal (allokál), lefoglal :8 órára foglalja le (a termet), lefoglalt (kizárólagos használatra), lefoglaltattam egy négyszemélyes asztalt., lefoglalás, lefolytatott :egy 8 megyében lefolytatott felmérés, lefordul az útról, lefordított, de nem szerkesztett, leforrasztani, leforrasztás, lefulladás, lefut (program, mosógépben), lefutási idő, leföldelni, lefújja a sztrájkot, lefújni (keresést), lefújni a sztrájkot, lefőzni vkit (túlszárnyalni vmiben), legalacsonyabb mért adatok (hőmérsékletről), legalább ... éves, legalább ennyire fontos, ha nem még fontosabb, legalább is ami a ...-t illeti, legalább is eddig, legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a ..., legalábbis ... így mondta, legalábbis jelenleg, legalábbis nem azonnal, legalábbis így gondoltam, legalábbis úgy tudom, hogy nem., legapróbb részletek, legcsekélyebb esélye sem volt arra, hogy ..., legelső alkalommal, hogy (el tudtam lógni), legelőször is törölte a nyomokat, legeslegutolsó hírek, legfelső polc, legfelsőbb bíróság, legfelsőbb lény (Isten), legfrissebb információ, legfőbb szaktekintély a ... kérdésében, legfőbb ügyész, leggyakrabban (általában, rendszerint), leggyakrabban használt billentyű, leghatározottabban, leghátsó sor, leginkább a ...-ról ismert, legjava (csordának, tevéről), legjellegzetesebb példája a ..., legjobb (legjobbnak tartott)

M

M. F. Lynch nyomán (hivatk. szerzőre), ma ... (elcsatolt város neve), ma ... (névváltozás), ma Cluj, ma délután, ma este hétkor, ma este nincs szerencsém, macska-egér játék, macskajaj (másnaposság), madárparadicsom (természetvédelmi terület), MAFKI, mag, maga az, ...?, maga az? (telefonban), Maga biztosan tréfál. (jóindulatúan), Maga egy kincs!, Maga igen? (én nem szeretném), maga is egy freudista, Maga lép. (sakkban), Maga merre tart? (úton), maga rendeljen nekem! (nő mondja, férfinak), Maga szerint mi történt az apjával?, maga valóságos varázsló., maga választotta időben, maga választotta munka, magafajta szegény ember, Magam is azt mondom., magam is boldogulok., magam is elboldogulok, magam is elboldogulok., magam is így voltam ezzel., magam is úgy vélem., magam mögött tudtam ...-t (túlvan rajta, keresztülmegy rajta), magam sem tudtam elmenni, magamfajta fickók, magamfajtájúak, magas :ez nekem magas. (érthetetlen), magas :hét láb magas, magas fokon integrált áramkör, magas fokú függetlenséget élveztek, magas hangon, magas hangszín, magas helyértékű, magas helyértékű átvitelbit, magas idézettségű csoport (cikkek), magas jelszint, magas jelszintű logika, magas jelszintű tranzisztor-tranzisztor logika, magas keresetűek, magas kormánytisztséget betölteni, magas küszöbszintű áramkör, magas lemorzsolódási arány (egyetemen), magas nyakú pulóver, magas ohmértékű ellenállás, magas olvasottság (könyvé), magas szinten tartása, magas szintű kapcsolatfelvételek, magas szintű nyelv, magas szintű nyelv (számítógépnél), magas szintű programnyelv, magas szintű tárgyalások (legfelsőbb szinten), magas szárú csizma, magas vendégek (ünnepségen), magas árat állapíthatnak meg, magasabb keresetű személyzet, magasabb kiadásban (2 személy összevetése), magasabb kiadásban (változatban, személyről), magasabb prioritást ad a ...-nak, magasabb volt, mint ahogy először gondoltam, magasabbrendű társadalmi szerveződés (biol.), magasfokú jártasság (bibliográfiában), magasházak (lakótelepi 10-emeletesek), magasházi lakás, magaskultúra, Magasles (?)(Gál István filmje), magasnyakú pullóver (?), magasrangú hivatalnok, magasról alacsony szintre jelátmenet, magasvasút (Chicagóban), magasztal :az egekig magasztal vkit, magatartásformáló (mn.), magazin :szexmagazin (meztelen lányok fotóival), magazin-dosszié, magnetofonra felvenni (rádióból), magnetostrikciós késleltetővonal, magnó :sztereo sétálómagnó (fejhallgatóval), magnóra felvesz vmit, magnós interjú, Maguk ketten maradjanak itt!, magukban a ...-k még nem bizonyítanak semmit, magyar bibliográfiák bibliográfiája, magyar ellenes politikája, Magyar Filmtudományi Intézet (?), magyar hajó- és darugyár, Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ), Magyar Iparművészeti Főiskola, Magyar Kereskedelmi Kamara, Magyar Királyság, Magyar Képzőművészeti Főiskola, Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesülése (?), Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése piackutató csoportja, Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, Magyar Külkereskedelmi Bank, Magyar Külügyi Intézet, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Néphadsereg, Magyar Nők Országos Tanácsa, Magyar rók Szövetsége, magyar sors, Magyar Tanácsköztársaság, Magyar Testnevelési Főiskola, Magyar Testnevelési és Sporttanács (?), Magyar Távirati Iroda, magyar [nemzetiség], Magyar Államvasutak (MÁV), Magyar Úttörők Szövetsége, magyar-amerikai kapcsolatok, Magyarok Világszövetsége, magyarázat, magyarázatra szorul, magában foglal :...-t is magában foglal, magában foglalja a ... leírását, magában véve is hamis (elképzelés), magában véve még nem egy ..., magához húz vkit, magához tér, magához tért (eszméletlenségből), magához térítette (pálinka), magán kívül van (a gyönyörtől), Magának különben is ... úr vagyok., magának élő ember, magánerős lakásépítkezés, magánerős lakásépítés (lakásszövetkezet keretében) (társasház?), magángyűjteményben (kiáll. katalógus megjegyzése), magániparosok (maszekok), magánkézbe adták (állami vállalatot), magánkönyvtár (pénzért kölcsönző), magánparaszti gazdaság (háztáji parcella?), magánparasztok, kistermelők, magánpraxis, magántanártól tanul (nyelvet), magánvonal, magánvállalkozók, magánvélemény, magánál hord (pénzt), magánügyek, magára talál, magára talál (sajátmaga lesz), magára vállalja a felelősséget (merényletért), magától értetődően, magáért beszél (eredmény), magáért beszél (magában is bizonyíték), magáévá teszi vki nézetét, magömlés :éjszakai magömlés, mai Anglia, mai berendezések (napjaink gépei), mai irodalom, mai Magyarország területe, mai mércével mérve, mai napig sem tudom, hogy vajon ..., mai nevén ..., mai termékek, majd ... (könyvkritikában, új fejezetről), majd este elmesélem. (most nincs időm), Majd felhívlak! (búcsúzáskor), majd kicsattansz az egészségtől!, majd kitalálok valamit, majd később elmondom., Majd később erre is rátérünk., Majd később mesélek róla., majd meghalok, hogy ...-hassak., majd meghalt a vágytól, hogy elmondja, majd meglátjuk., majd meglátjuk. (csinálunk-e vmit), Majd meglátod, ha eljön az ideje., majd megütötte a guda, amikor meglátta, majd mindent elmesélek! (élményeket), majd szólok, amikor le kell szállnia., Majd utánanézek! (kérdésre), Majd utánanézek. (adatoknak), Majd utánanézek. (problémának), majd visszahívlak! (telefonon), majd írok. (ált. ígéret), majd összeestem a fáradtságtól (gyöngeségtől?), Majd ügyelek rá., majdnem egyező sztringek, Majdnem elfelejtettem!, majdnem elájultam, amikor ..., majdnem mindegyikük, majonéz, makro utasítás, makro-folyamatábra, makrogenerátor, makrokód, makroparancs, makroprocesszor, makrotezaurusz, makroutasítás, makroökonómia, makroökonómiai összefüggések

N

n (nyomdai karakter-egység), n :10000 n (szöveg hossza), n+egy című utasítás (plusz), n-csatornás MOS, Na látja!, na látja!, na most, na most., na már most. (bevezetésként), na mármost, Na persze., na végre itt vagy!, na végre, itt jön, na és?, na és? (miért mondod ezt?), Na, hogy tetszett? (előadás), Na, jöjjön!, na, meg is volnánk., na, nem egészen., naccsága (feleségről), nadrág :ki van térdelve, nadrágkosztüm, nadrágszár, nagy a valószínűsége annak, hogy ..., nagy befolyást gyakorol a ...-ra, nagy bonyolultságú integrálás, nagy család (több generáció? rokonság?), Nagy dolog! (gúny.), nagy dolog. (gúny.), nagy emberáldozatok árán, nagy energiájú töltéshordozók félvezetőkben, nagy energiákat szabadítana fel (intézkedés), nagy erőssége a ..., nagy erősítésű erősítő (?), nagy fáradsággal (tanul), nagy gyengéje, hogy ..., nagy hangsúlyt fektet a ...-ra, nagy hálával tartozom ...-nak, nagy kezdőbetűvel ír vmit, nagy kiterjedésű termékeny területek, nagy ká (kurva), nagy kár!, nagy különbség a ...-hoz képest, hogy ..., Nagy Lajos (magy. kir.), Nagy Lajos király, nagy megkönnyebbülésére, nagy mennyiségű víz, nagy méretű könyv, nagy mértékben ..., nagy mértékben egyszerűsítve, nagy mérvű csökkenés, nagy múzeumbarát: nem egy nagy múzeumbarát, Nagy Októberi Szocialista Forradalom (1917), nagy pontosságú aritmetika, nagy reményekkel köszöntötte a hetvenes éveket, nagy sebességű, nagy sebességű számítógép, nagy sebességű átvitel, nagy sebességű átvitel (?), nagy siker, nagy szellemek találkozása, nagy szükségében, nagy sűrűségű, nagy tapasztalat, nagy teljesítményű, nagy termékenységű szerző, nagy többség, nagy ugrás (Kínában), nagy vitát kavart, nagy volumenű savtalanító berendezések, nagy vonalakban, nagy vonalakban (elmond), nagy válaszolási arány (kérdőívre), nagy zűrben vagyok, nagy ő (férfi, a tökéletes férjjelölt), Nagy-London (peremkerületekkel együtt), Nagy-Szíria (tört.), Nagyalföld, nagyban (eladni), nagyban a ... határozta meg, nagybani használó, nagybani rendelés, nagybani rendelés esetén árkedvezményt nyújt, nagybani sertéstenyésztő, nagyberuházás, nagybetű (tasztatúrán), nagybetűk (billentyűzeten), nagybetűk használata (leírásnál), nagybetűs formában, nagybetűs újságoldal (teletextben), nagybetűvel ír vmit (nagy kezdőbetűvel), nagybetűvel! (kérdőíven), nagybirtokok, nagycsalád (több generáció együtt), nagyfejűek (a fejesek), nagyfelbontású grafika, nagyfiú (hatalma van; gúny.), nagyfrekvenciás erősítő, nagyfrekvenciás lavinadióda, nagyhatalmak közötti konfliktus, nagyhatású eszköz, nagyi (ngymami), nagyiparos, nagyjából a ... irányában, nagyjából megfelel ...-nak (mennyiség), nagyjából megfelel a ...-nak, nagyjából. (tud vmit), nagyképernyős tv, nagykövet :teheráni nagykövete, nagyköveti rangban (kinevezték vminek), nagyköveti szintre emelték, nagykövetség, nagyközönség által hozzáférhető nyilvántartások, nagylemez, nagylemez (hanglemez), nagylélegzetű tanulmány, nagyméretű integráltság (?) (integrált áramköröknél), nagyobb a füstje, mint a lángja, Nagyobb baj az, hogy ..., nagyobb betekintést nyer a ...-ba, nagyobb képviselet (bizottságban), nagyobb mint szimbólum, nagyobb mértékű függetlenség a ...-tól, nagyobb szám, nagyobb súlyt helyez vmire, nagyobb vadakra vadászott (átv.), nagyok (vállalatokról), nagyokos, Nagyon elkeserített, ugye?, nagyon halk a hangod. (telefonban), nagyon hatékony, nagyon helyesen teszi, amikor ..., nagyon is akartam, Nagyon is jól tudod, miért., nagyon is kétes értékű, nagyon is érdemes odafigyelni rá, Nagyon is!, nagyon is!, nagyon jó. (pl. időpont), nagyon kedves volt tőled, hogy benéztél, nagyon kevés időm van., nagyon könnyen lehet, hogy ..., Nagyon melegem van., nagyon nagy bonyolultságú integrálás, nagyon nagy integráltság (?) (integrált áramköröknél), nagyon néz vkit (férfi, nőt), nagyon olvasmányos, Nagyon sajnálom, igazán., nagyon szeretne csinálni vmit, nagyon szépen beszéltél róla., nagyon undorodsz tőlem?, nagyon valószínű, hogy ..., nagyon érdekes, nagyon örültem, hogy láthattam., Nagyon úgy nézett ki, hogy ..., Nagyon. Te nem?, nagyrészt a ... által meghatározva, nagysasszony (feleségről), nagysebességű átvitel, Nagyszerű! (Nagyon jó!), nagyszerűen főz, nagyszájú (mn), nagyszámítógép, nagyszámú ..., nagyságrend, nagyságrendben, nagyságrenddel kisebb, nagyságrendekkel kisebb, mint ..., nagyságrendi raktározás, nagyságrendi raktározási rendszer, nagyságrendű :ilyen nagyságrendű változások, nagyteljesítményű (gép), nagytőkés (nagyiparos), nagyvállalat, nagyvállalati vezetők, nagyvállalati vita (sajtóban), nagyvárosi könyvtár (?), nagyvárosi környezetben, nagyágyú; fejes, nagyáruház, Nagyítás (Antonioni filmje), nahát! (megrőkönyödés), Naná!, nap :a mai napig, nap :a mai napig sem tudom, hogy vajon ..., nap :rossz napom van., nap mint nap, nap múlva :16 nap múlva, nap nap után, naphosszat, naphosszat a bárban van, napi 24 órában, napi ciklus, napi működtetés, napi teendők a könyvtárban, napi terhek, napilapok olvasása (mint időtöltés), napirenden van (aktuális), napirendre tűzni (kérdést), napjaiban :a (forradalom) első napjaiban

O

objektumnyelv (tárgynyelv), objektív idealizmus, objektív valóság, objektíve adott (mn), objektíve létező, objektíven válaszol (szárazon, hidegen), oda nyújt (cigarettás dobozt, kínálva), Oda nézzen!, oda visz :a 20-as éppen oda viszi. (busz), oda-vissza számláló, odafelé a metrón, odafigyelés képessége (pl. tájékoztatónál), odalöki neki (árut), odanyújt vmit vkinek, odatalál :nehéz volt idetalálni?, odaviszlek (autón, messzire), odaér vhova, odaül vki asztalához, odáig jut, hogy ... (elér arra a pontra), odáig megy, hogy azt állítja: ..., ofszetfeszültség, ofszetáram, ohmos átmenet (ohmos érintkezés), ok - okozat, ok : a ... az oka, hogy ..., ok :a ...-tól van, hogy ..., ok :akármi is az oka, ok :eggyel több oka van ...-nak, hogy ...-jon, ok :ennek oka, hogy ..., ok :sok oka van ennek, ok nélkül, ok-okozati összefüggés, oka :amely egyik oka lett a halálának, oka :nem egyértelmű a ... oka; talán a ...-ról van szó., Oka van. (annak, amit csináltam), okból :ilyen vagy olyan okból, okból :számos okból, okból :több okból, OKDT, okkal :jó okkal, okkultizmus (okkult tudományok), okleveles ..., oklevelet adó tanfolyam, okol vmit vmiért, okos enged, szamár szenved, okos mikulás. (hasznavehetetlen a tanácsod), okosan teszik, ha ..., okoskodás (logikai folyamat), oktatás (önálló: önmagunk által ütemezett), oktatási anyagok, oktatási cél, oktatási eszközök (?), oktatási időszakban (szorgalmi időszakban?), oktatási intézmény, oktatási jellegű (természetű), oktatási kormányzat (?), oktatási laboratórium, oktatási osztály (helyi tanácsban; művelődési?), oktatási osztály (KMK-ban), oktatási osztályok (helyi tanácsokon), oktatási reform (1961), oktatási rendszer, oktatási rendszer (országos), oktatási ágazat, oktatási év (egyetemen?), oktatáspszichológiai tanfolyam, oktatástechnika, oktatástechnikai képzés (könyvtárosoknak), oktatástechnológia, oktatástechnológus, oktatásügyi infrastruktúra, oktató, oktató (amerikai egyetemen), oktató (amerikai tanszéken), oktató (egyetemen), oktató célú képek, oktató könyvtár (könyvtárképzésben), oktató könyvtáros (népszerűsítő), oktató laboratórium (gyakorló könyvtár?), oktató videokazetta, oktatócsomag, oktatócsomag (integrált), oktatófilm, oktatógép, oktatói gárda (tanszemélyzet, egyetemen), oktatói igények (?), oktatói játékok (eszközök), oktatói tapasztalat, oktatóközpont (mint részleg), oktatóterem (tanterem), oktális pont, oktális számábrázolás, okunk van azt hinni, hogy ..., oké :minden oké?, olaj táblakép, olaj vászonkép, olajban gazdag, olajtermelő ország, olajválság, olcsó :nem olcsó (átv.: ára van), olcsó munka, olcsó regény (silány), olcsó árú ..., olcsó ürügyet szolgáltat vki számára vminek a megtételéhez, olcsóbb; alacsonyabb árú, oldal, oldal (tartalomjegyzékben), oldal :az oldal tetején, oldal :nem erős oldala az emberekkel való bánás, oldalankénti költség (mutatószám), oldalfal (olvasóhelyek elválasztására; hosszú), oldalfal (olvasóhelyek elválasztására; rövid), oldalnyi :2 oldalnyi, oldalnyomtató, oldalon :a jobb oldalamon, oldalsáv, oldalsó fülke (telefonfülkék sorában), olimpiai helyezett (döntős), olimpiai jelszó (nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos?), oltalmában :a sötétség oltalmában, olvas :jól olvas egy nyelven, olvas :mintha könyvben olvastam volna, olvas :sorok között, olvasandó (helyesbítésben), olvasat (egy regény egyéni értelmezése), olvasat (regény értelmezése), olvasat :saját olvasatomban, olvasatomban a ..., olvashatatlan macskakaparás, olvashatósági hiba, olvasmány hatása, olvasmányjegyzék, olvasmányok (olvasnivalók), olvasmányok (szemelvények), olvasmányok választéka, olvasmányos munka (kritikában), olvasmányos munka (könyvről), olvasmánytípusok, olvasmányválasztás, olvasni tudás, olvasott :a legolvasottabb könyvek, olvasottság (alacsony), olvasottság (könyveké), olvasottság (könyvé), olvasottság (magas), olvasottság :a hirdetések olvasottsága, olvasottság :hírdetések olvasottsága, olvasottság :irodalom olvasottsága és értékelése, olvasottság foka, olvasottsági adatok (pontszámmal), olvasottsági modellek, olvasottsági mutatók, olvasottsági szintek, olvasztótégely (USA), olvasás, olvasás (művelet), olvasás :gondolatok ... olvasása közben (cím), olvasás fiziológiája, olvasás folyamata, olvasás indítékai, olvasás irányítása, olvasás sebessége, olvasás sebességére vonatkozó kutatás, olvasás-várakozás-írás ciklus, olvasási arány, olvasási ciklusidő, olvasási idő, olvasási műlvelet, olvasási profil, olvasási sebesség, olvasáskutatási osztály (KMK), olvasásmegszakítás-maszk, olvasáspszichológia, olvasásra fordított idő, olvasással eltöltött idő, olvasástanítás, olvasástechnológia, olvasástérkép, olvasó (személy), olvasó :a gyanútlan olvasó, olvasó :jó olvasó - gyenge olvasó (olvasni tudás szerint), olvasó :nőolvasók, olvasó ember (könyves ember), olvasó eszköz (vonalkódhoz), olvasó körök (falun), olvasó nép (jelszó), olvasó öböl (benyíló), olvasó övezet (ellenőrzés nélkül?) (alaprajzon), olvasó-másoló berendezés, olvasó-másolók (mikrofilmről), olvasó-író görgők (magnón), olvasóasztal, olvasóasztal (egy polcsorral), olvasóasztal (két polcsorral), olvasóegység, olvasóerősítő, olvasófej, olvasógép (Kurzweil-féle), olvasógép (vakoknak), olvasóhely (1-személyes)

P

pacifista (mérsékelt, galamb; mn), packázik vkivel, padlófelmosás, padlóérintkező (liftben), palimadár, palira vársz?, palotaforradalom, palotapolitika (falak között), pamflet (?), panel (házhoz), panelházak (lakótelepi magasházak), panelházi lakás (élet), panelháziak (lakótelepiek), pannon tenger, pannonhalmi apátság könyvtára, papos vonás, paprikajancsi (lekicsinylően), papucsférj, papás-mamást játszanak, papír gyűrődése (másológépben), papír-restaurátorok, papíradagoló (nyomtatón), papíradagoló (traktor), papírdarabka (cetli), papírfogyás-mutató (nyomtatón), papírgyártás, papírgyűjtés, papírhenger (folyamatos nyomtatáshoz), papírkidobás, papírkosár, papírkötésű könyv, papírlap, papírmasé figura (idealizált, nem valóságos hős), papírmásolat, papírmásolat (számítógépről, mikrofilmről), papírra veti tapasztalatait, papírtekercs (nyomtatóhoz), papírtovábbítás, papírtovábbító (görgő, nyomtatón), papírtörülköző, papírvágó (gép), papírvágó gép (asztali), papírzsebkendő, papírzsebkendő (egy darab), papírzsebkendős doboz, parabolaantenna, paragrafusok, parametrikus szubrutin, paraméterszó, parancs, parancsba van adva, hogy ..., parancsbájt, parancsfordító (online rendszerek használatához), parancsfordító (program), parancsjel, parancskész, parancslánc, parancsláncolást jelző bit, parancsnokasszony (gúny.), parancsnoki álláspont, parancsnyelv, parancsol :tedd, amit a szív parancsol!, parancsstruktúra, parancsutasítás, parasztfiatalok, parasztfőiskolák (?) (gazdatanfolyamok), parasztgyerekek, parasztház, paraszti értékek, parasztkép (a parasztokról alkotott képzetek), parazitajel, paraziták, paritás-ellenőrzés, paritásbit, paritásellenőrzés, paritásellenőrzés (?), paritásgeneráló hálózat, paritásmegszakítás, paritássáv, park :közös tehervagon park (KGST-ben), parkolási büntetőcédula, parkolási ellenőr (rendőrnő), parkoló jármű, parkoló óra, parkolójegyet kivenni (automatából), parlamenti jegyző (?), parola, partitúra, partján :az Atlanti-óceán túlsó partján, partner :kereskedelmi partner, partnercserék, partra vetett hal (?), partraszállító hajó (motorcsónak), passzív egyenleg, passzív időbeli elhatárolások, pasztellkép, pattanásos (arc), PC-regiszter, PD szabályozás, pecek (?), pech-sorozat, pecázás (csalival), pedagógus (kutató?), pedagógusképzés (?), pedagógusképzés (tanárképzés?), pedagógusképző intézmények (?), pedagógustársadalom, Pedig megesküdtem volna., penicillinérzékenység, penészfoltok, percek alatt, perces időtartamú (mozgófilm), percnyi pontossággal, percre :a belvárostól 10 percre, percre kész információ, percre kész szolgáltatás (aktuális), percről percre (szebb), peremlyukkártya, peremlyukkártyán rögzítették, perforáció (filmen), perforáció (vezetőlyuk, lyukkártyán), perforáció-átugrás, perforált papír, periferiális egység, periféria, perifériaigényes programosztály (?), perifériaillesztő csatorna, perifériaillesztő egység (PIA), perifériakezelő program, perifériakérésre, perifériaprocesszor, perifériapuffer, perifériavezérlés, perifériavezérlő egység, perifériaállapot-regiszter, perifériaátvitel, periférikus berendezés, periférikus jelentőségű, periférikus témakörök (gyűjtésben), perifériák, periodikairodalom, periodikaállományuk (könyvtáraké), perjel, permanens művelődés, permanens művelődés (?), permanens tanulás központja, permanens tár, permanens tároló, permutációs index, permutált index, persze hogy az., Persze megvoltak a maga hibái - kinek nincsenek?, persze, persze, persze., PERT, pertinencia (egyéni igényeknek való megfelelés), perui, perverz (fn), pesti nők, Peter-alapelv, pH-értéke (oldaté), PI-szabályozás, piac felvevőképessége, piac telítődése, piac által vezérelt, piaca vminek (átv.), piacgazdaság :ellenőrzött szocialista piacgazdaság, piaci részesedés, piaci tanulmányok (dokumentumtípus), piackutatás, piackutatási adatok, piackutató, piacképesség, piacon :megjelenik a piacon, piacra dobni (új terméket), piacra dobták, piacán :a mikroszámítógépek piacán, PID-szabályozás, piedesztálra emel vkit, piezoelektromos, piezoelektromos kristályszelet, piezoelektromos szűrő, piezoelektromos átalakító, Pihenjen nyugodtan., pihenésre van szüksége, pihenő övezet (könyvtárban), pihenőövezet (személyzetnek), piknik (a szabadban?), piknik :vacsora piknik alapon, piknik alapon! (jelzés a meghívón), pikniket rendezni, piktogram (az intézmény vizuális szimbóluma), piktogram (raktári csoportokat jelölő szimbólum), pillanat :őszinte pillanatában (elismerte), pillanat alatt, pillanat állj kapcsoló, pillanat!, pillanat, megnézem., pillanat, és már itt is vagyok., pillanat-átvitel

Q

quad in line tok

R

R-beszélgetés, R-beszélgetést folytat, R-beszélgetést folytat vkivel, R-beszélgetést kér, rabbiképző, rabja vmilyen szenvedélynek, rablás :ez valóságos rablás! (magas ár), rablás :fegyveres rablás, rabszolgamunka (átv.), rabszolgatartó (Amerikában), rabságba vetett (mn.), radarpisztoly (közl. rendészet), radiális átvitel, radonszármazékok, ragaszkodjon a tényekhez!, ragasztó spray, ragasztó-vasaló (kasírozáshoz), ragasztócímke (vignetta), ragasztópisztoly (szalaggal működik), ragasztószalag (?), ragasztószalag (könyv megerősítésére), ragasztószalag (könyvgerincre), ragasztószalag (vászonfelülettel), ragozási szabályok, ragyogó formában vagy! (fiz., lelk.), ragályos betegség, rajongok a Jaguár autókért, rajongó, rajta tartja a szemét, rajtakapták vkivel (szeretővel), rajtuk van a világ szeme, rajz (képkocka, képregényben), rajzasztal, rajzfigura (karikatúrán), rajzfilm (hurokfilm), rajzgép, rajzgép (grafikonrajzoló), rajzoló :nyomtató-rajzoló, rajzológép, rajzológép (tábla), rakodó tér (épületen belül; teherautóknak), raktár, raktár (alaprajzon), raktári jel, raktári jelzet, raktári jelzet (könyvön), raktári katalógus, raktári nyilvántartás (?), raktári nyilvántartás (katalógus?), raktári szám (nagyságrendi jelzet), raktári tér, raktári tér (olvasói helyekkel), raktárnok (könyvőr), raktáros (olvasótérben könyveket tesz vissza), rakás :egy rakás ember, rakéta-befagyasztáspárti (békeharcos; gúny.), RAM-frissítés, Rambo-filmek (Stallone), randevúra hívják, Ranganathan törvényei: 1. A könyvek azért vannak, hogy használják őket, Ranganathan törvényei: 2. Minden olvasónak a megfelelő könyvet!, Ranganathan törvényei: 3. Minden könyvnek a megfelelő olvasót!, Ranganathan törvényei: 4. Kíméljük az olvasó idejét!, Ranganathan törvényei: 5. A könyvtár növekvő szervezet., rangban :nagyköveti rangban (kinevezték vminek), rangsor (kedveltség szerint), rangsorolni, rasszista, raszter, raszter (nyáknál), raszter (tv)(sorraszter), raszter-vektor grafikus átalakító rendszer, raszteres grafika, raszteres letapogatás, raszterszám, rasztertávolság, Ratio Educationis (1777), RC hálózat, RC szűrő, RC tag, RC áramkör, Reagan közgazdasági kurzusa, Reagan-párti (fn), reagálni vmire, reakcióidő, reakcióidő (gépnél), reakcióidő (számítógépes feldolgozásnál), reakcióidő csökkentése, reakcióidőt rövidít, reakciós (kormányzat), reaktanciadióda, reaktív komponensek, recenziós példány (folyóirat számára), recepció, recepcióban (a pultnál), recept nélkül kapható gyógyszer, recept röv.: Rp., receptet felír, receptre kapható gyógyszer, redundanciaellenőrzés, referenciajel, referencialista, referens, referens :az iráni ügyek fő referense (minisztériumban), referensz-teljesítmény, referenszgyűjtemény (gyors átnézésre), referenszkérdés, referenszkérdés (személyesen feltett kérdés, nem telefonos érdkelődés), referenszkérdés pontosítása (az olvasó kikérdezése), referenszkérdés tisztázása, referenszkönyvtár :országos referenszkönyvtár, referenszmű, referenszmű (könyv), referenszmű (tájékoztató eszköz), referenszművek (kiadások, címek), referenszművek ismerete, referenszpult, referenszél, referáló (könyvtáros), referáló folyóirat, referáló szolgálat, referátum :a ... sz. referátumban, reflektorfénybe kerül (országosan), reform :kirakatreform, reform :árreform, reformelképzelés, reformellenesség, reformfolyamat során, reformgondolat (reformelképzelés), reformkor, reformkor (19. sz.), reformmozgalom, reformok tervezője, reformpótló (intézkedés; fn), reformtörekvések, reformáció (kora), reformáció (mozgalom), reformátusok, regeneratív tár, regeneráló tároló, reggel :kedd reggel (mikor?), reggeli postája, reggeli torna, reggelizni, Reggelt! (a jó reggelt rövidítése), regionális (több amerikai államra kiterjedő), regionális központ, regiszter- és aritmetikai logikai egység, regisztercímzés, regiszterkapacitás, regiszterköteg (?), regisztertartalom, regisztertömb, regiszterutasítás, regiszterátvitel, regiszterátviteli nyelv, regiszterösszevonási utasítás, regisztrátor, regénybefogadás, regényolvasó, rehabilitációs központ, rejtett huzalozás, rejtett kollektor, rejtett rábeszélők, rejtett réteg, rejtvényfejtés (mint időtöltés), rekesz, rekeszszámláló, reklamáció :fogyasztói reklamációk, reklamálás (nem küldött folyóiratszám miatt), reklám :főidőben sugárzott reklám (tv-ben), reklám a boltban, reklám a vásárlás színhelyén, reklámcsomagolás, reklámember (?), reklámfogás, reklámidő, reklámkampány (hirdetési kampány), reklámlevél, reklámot sugároz (tv), reklámozni a könyvtárat, rekord vége szó, rekord-előfordulás, rekordazonosító, rekordblokk-szervezés, rekordcsoport, rekordformátum, rekordhossz, rekordinformáció-frissítés, rekordközi szünet, rekordmeghatározás, rekordmeleg, rekordmásolási hiba (?), rekordszerkezet (mezők elrendezése), rekordszervezés, rekordszám, rekordzár (többhasználós rendszerben, többszörös használat megakadályozására), rekurzió, rekurzív eljárás, rekurzív függvénydefiníció

S

s ami még fontosab, ..., s ami még fontosabb, ..., s ami még rosszabb, ..., s az egyidejűleg jelentkező ..., s mint ilyen, sajnos (fájdalom!), sajnos, nem tudom megmondani., sajnál :szörnyen sajnálom, hogy megvárakoztattam., sajnálatos, sajnálatos módon, sajnálatos, hogy ..., sajnálattal hallom, Sajnálattal hallom., sajnálattal veszem tudomásul lemondását, sajnálkozását fejezi ki vmi felett, sajnálom, ha elkéstem volna, Sajnálom, hogy bajt okoztam., sajnálom, hogy ennyire elkéstem, sajnálom, hogy felébresztettelek, sajnálom, hogy nem tudok többet segíteni, de ..., sajog :mindenem sajog., sajtolt huzalkötés, sajtolószerszám, sajttorta, sajtó (a sajtó képviselői), sajtó :a népszerűsítő sajtó hasábjain, sajtóban tudósítások olvashatók arról, hogy ..., sajtóbibliográfia, sajtókapcsolatok, sajtóközlemény, sajtóosztály (minisztériumban), sajtószemle, sajtóvélemény, saját (házi) kiadói politika, saját adat (intézményen belül?), saját dolgozók, saját elmondása szerint, saját fejlesztés, saját források, saját intézmény, saját jószántamból nem tenném meg., saját kódolás, saját nevében :csak a saját nevében beszéljen!, saját nyelvükön szólt hozzájuk, saját pénzén (vásárol), saját rendszer, saját szoftver (intézményen belül kifejlesztett), saját számlára dolgozó iparosok, saját tulajdonú állóeszközök, saját tőke, sajátmaga által megválasztott időben, sakkfeladvány :fehér lép, matt két lépésben, sakktábla, sarki légtömegek, sarkon fordult, sarkára áll (megmakacsolja magát), sarló és kalapács, sarok :a bal felső sarokban, sarokba szorítva érzi magát, sarokköve vminek (átv.), sasszemei vannak, sasszi, satírozott mező, satöbbi, savanyú a szőlő!, savanyú a szőlő?, savas természetű, savtalanítani (papírt), savtalanítás (papíré), Schmitt-kioldó, Schottky-dióda, Schottky-dióda (fém-félvezető dióda), Schottky-eljárás; S (?), Schottky-tranzisztor, Schottky-tranzisztoros logika, Schottky-tranzisztoros TTL-áramkör, Schottky-átmenet (fém-félvezető átmenet), Se hírük, se hamvuk., Sebaj., sebességbeállító (lemezjátszónál), sebességgel, sebességgel (sor/perc), sebességgel :azzal a sebességgel, ahogy ..., sebességgel :nyaktörő sebességgel, sebességgel lejátszik, sebességingadozás által okozott torzítás, sebességváltó, sebezhetőség (haditechnikai rés), segéderő (nem teljes értékű képzettséggel rendelkező könyvtáros), segédeszköz, segédeszközei, segédkezik vminél, segédkönyv :tanári segédkönyv, segédletek (oktatásban), segédmotoros kerékpár (robogó), segédmunkás, segédprogram, segédprogramok, segédtáblázat, segélye felhasználásával fejlesztették ki, segélyre beadandó kérelem, segít :adja azt a táskát, hadd segítsek!, segít :de ezen már nem lehetett segíteni., segít :sajnos, nem tudok segíteni., segít :sajnálom, hogy nem tudok többet segíteni., segít :szóljon, ha segíthetek valamiben!, segít vkinek vmiben, segít vkinek vmit csinálni, segítene vinni ezt a bőröndöt?, segíteni vkit :ami nem segíti, segíteni vmiben, segíthetek valamiben?, segíthetek valamiben? (munkában), segíthetek?, Segítsen fel!, segítség :számíthat a segítségemre., segítséget nyújtani vmiben, segítségére lehetek valamiben?, segítségére van :örülök, hogy segítségére lehetek., segítségével, segítségével (eszközről), sehogyse néz ki (nincs jó megjelenése), sehol sem volt egy ..., sehova se tartozás (érzése), Sehova sem megyek nélkülük., sejt valamit (titokból), sejtautomata, selejt; kivont könyv, selejtezés (fizikai megsemmisítéssel?), selejtező (könyvtáros), selejtező könyvtáros, selejtmentes, sem ..., sem ..., hanem ..., sem :azt sem tudjuk, hogy ..., sem képeztek kivételt, sem több, sem kevesebb, sem-sem művelet, sematikus rajza, semmi (űr, üresség; átv.), semmi :a semmi óceánján (lebegünk), semmi :jobb, mint a semmi., semmi a ...-hoz képest, semmi ahhoz képest, amilyen 1980-ban volt, semmi baj! (nem kell félni), semmi elvi kifogásom sincs ellene., semmi említésre méltó., semmi esetre sem lóháton, semmi gond! (ez nem probléma), semmi ilyesmi nem történt, Semmi ilyesmit nem mondtam., semmi jelét nem mutatja a ...-nak, semmi kedvem ...-ni, semmi kedvem ...-ni., semmi kedvem sincs ...-ni., Semmi köze hozzá., semmi köze sincs a ...-hoz, semmi különös, semmi különös. (a mi újság?-ra), Semmi nevetnivaló nincs a ...-on., semmi nyoma (vkinek), semmi okunk feltételezni, hogy ..., semmi probléma, köszönöm., semmi pénzért sem hagyná ki (hogy megnézze), semmi rossz sincs ebben, semmi sem elég radikális, semmi sem marad meg bennem. (mindent kihányok), semmi sem pótolhatja a ...-t, semmi szín alatt, Semmi, semmi., semmibe se kerül megpróbálni., semmihez sem hasonlítható (jó), semmiképp sem lóháton, semmiképp sem teljes, semmiképp sem volt egy ..., semmiképpen, semmilyen körülmények között sem, semmilyen körülmények között sem szabad ..., semmire sem jutunk ezzel., semmit se tegyen rá! (hajra), semmit sem adnak ingyen, semmit sem jelent a számomra, semmivel sem jobb a ..., semmivel sem különb a ..., semmítőkarakter, senki (egy nímand), senki :egy senki, senki földje, senki mögött nem marad el (lelkesedésben), Senki sem fog bántani., senki sem tagadhatja, hogy ..., senki sem tudja biztosan megjósolni, hogy ..., senki sem tökéletes, senki által sem keresett, senkik (nímandok), senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy ... (se legyen), senkinek sem okozott meglepetést, hogy ..., Senkitől sem tűröm el, hogy hazugnak nevezzen., serdülők olvasása, serdülőkorban, sereg probléma

T

T flip-flop, tabletta :szedte a tablettát (fogamzásgátlót), tablettát szedetnek vele (fogamzásgátlót), tabló, tabulálókarakter, tabulátorkarakter, tag, taggyűlés (pártban), taggyűlés, közgyűlés, taggyűléseken, tagja :a ... egyik korábbi tagja (munkatársa), tagjai köréből választ, tagkönyvtár, tagolt index (?), tagság (bizottságban), tagsági díj, tagsági díj (autós klubban), tagállamok, tagú :25-tagú bizottság, tagú :öttagú junta, takarmánygabona, takarod! (mars ki!), takarékosan él, takarékoskodtunk a pincéreken, takarékszövetkezetek (?), takarító (ffi), takarítónő, takarítónő (gondnoknő?), taktikai rakétafegyverek, taktikai tervezés, taktilis betű (vakoknak), talaj :előkészíti a talajt (vki számára), talajvizsgálat (építkezés előtt), talál :ez talált. (megjegyzés), találat (online keresésben), találat (visszakeresésben), találatok száma (üzenet), Találd ki, mi történt ...-val!, találja ki!, találka : ...-val van találkám, találkozik :még nem találkoztam ezzel a kifejezéssel., találkozás, találkozóhely (lakás), találkozóhely (városban), találkozóm volt vkivel (üzleti), találomra, találomra kiválasztott (árcsoportok), találomra kiválasztott (önkényesen), találomra kiválasztott könyvek (kontrollcsoportként), találomra való keresés (polcon), talált tárgyak osztálya (felirat), talán a ... kivételével, talán lejátszhatnánk egy parti sakkot, talán már nem áll, hogy ... (összefüggés), talán nem tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy ..., Talán nem így van?, talán, nem is tudom., tandíj, taneszköz, taneszköz-központ, taneszköz-központ (?), tanfolyam (3 napos), tanfolyam :aerobik-tanfolyamok, tanfolyam :középfokú tanfolyam, tanfolyam díja, tanfolyami anyagok (szoftverek), tanfolyami előadások, tanfolyamon használták, tanfolyamon kívüli, tanfolyamot rendezni, tank (autóban), tankerület (hatóság), tankerületi szinten, tankolni, tankönyv, tankönyvkiadás, tanszék, tanszék vezetője, tanszéken, tanszéki könyvtár, tanszéki oktató, tanszékvezető egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár (?), tanszékvezető tanár, tanszékvezető-helyettes, tanterem, tanteremhiány miatt, tanterv kidolgozása (?), tanterv-tervezés, tantervi megújulás, tantestület (oktató gárda), tanul :orvosnak tanul, tanulmánycsokor, tanulmányi előmenetelű, tanulmányi szabadnap, tanulmányi szabadság, tanulmányi tér, tanulmányok a ... köréből (cím), tanulmányozta a ...-t, tanulmányt készíteni, tanulmányút, tanulmányúti beszámoló, tanulni a múlt hibáiból, tanulságok (cím), tanulási görbe, tanuló, tanuló :jeles tanulók, tanuló központ (?), tanuló övezet (könyvtárban), tanulócentrikus, tanulóifjúság (tanulói népesség), tanyasiak, tanyavilág, tanyán, tanyáz (barátnál), tanács, tanács :hadd adjak egy tanácsot!, tanácsadó :házassági tanácsadó (személy), tanácsadó :tudományos tanácsadó (rang), tanácsadó bizottság, tanácsadó testület, tanácsadó testület (?), tanácsadó testülete, tanácsadói jogkörrel felruházva, tanácsadója, tanácsadója (segítője), tanácsadók, tanácsháza (városi tanács), tanácsi dolgozó (helyi tanácsban), tanácsi ház lakói (?), tanácsi könyvtárak, tanácsi közművelődési könyvtár, tanácsi lakás (mint megoldás), tanácsi lakás (pl. Angliában), tanácsi osztály, tanácsi osztályok (helyi tanácsban), tanácsi szolgáltatás, tanácsi tulajdonú épületek, tanácsi tájékoztató szolgálat, tanácsol :azt tanácsolták, ne kérvényezzek, tanácsosítás :a helyi tanács ellenőrzése alá helyezni, tanácsot ad vkinek vmivel kapcsolatban, tanácstalan, tanácsára, tanácsülésen vesz részt (ül), tanár (földrajz-természetrajz), tanár :angoltanár, tanár által készített anyagok, tanári kézikönyv, tanári kézikönyv (?), tanári segédkönyv, tanári segédkönyv (?), tanári szoba, tanárképzés, tanárképzés (?), tanárképző főiskola, tanárképző főiskola könyvtára, tanárképző főiskolák, tanárok felkészítése, tanárok kedvence, tanársegéd (?), tanév :az 1937-38-as tanévben, tanít :azt tanítja, hogy ... (mozgalom), tanításai :Marx és Lenin tanításai, tanítási idő alatt, tanítási idő előtt, tanítási idő után, tanítási időn kívül, tanítási nap alatt, tanítóképzés (?), tanítóképző intézetek, tanúja vminek :1966-ban tanúi lehettünk a ...-nak, tanúja volt a ...-nak (évről), tanúskodik :a ...-ról tanúskodott (nyomok), tanúskodik a ...-ról (fejlemények), tanúsíthatom, hogy ..., tapasz :injekciós tapasz, tapasztalat :a ...-ról szerzett személyes tapasztalatomon alapul, tapasztalat :a ...-ról szerzett tapasztalataira támaszkodik, tapasztalat :a ...-val kapcsolatos amerikai tapasztalatok, tapasztalat :a ...-val kapcsolatos európai tapasztalatok, tapasztalat :a ...-val szerzett tapasztalatunk szerint, tapasztalat :a tapasztalat azt mutatja, hogy ..., tapasztalat :a tapasztalatok arról győznek meg bennünket, hogy ..., tapasztalat :széles körű tapasztalatok a ... terén, tapasztalat felhalmozódik, tapasztalata van vmiben, tapasztalatcsere-szeminárium, tapasztalati görbe, tapogat :kitapogatni vmit (sötétben), tapogatózik :rossz helyen tapogatózik., taposómalom, tappancs (kontaktozási fémezés; kötési fémezés), tart (könyv, ameddig olvasni lehet), tart :dr. Kendall azt tartja, hogy ..., tart :ha már itt tartunk (vitában), tart :Igen, attól tartok. (amit mondtál), tart :merre tart?, tart :nem ... felé tart véletlenül?, tart :többen azt tartják, hogy ...

U

udvarház, udvari körök, udvari szerelem (tört.), ugatni (? (hiába beszélni), ugratóvizsgálat, ugrik (pozícióra), ugrik (sorra), ugrás (hoppingfolyamat), ugrás (programban), ugrás (óriási), ugrás :nagy ugrás (Kínában), ugrás balra (margószabályozás), ugrás jobbra (margószabályozás), ugrás mínuszra parancs, ugrásfeltétel, ugrási utasítás, ugródeszka (kiindulópont, pl. illegális behatoláshoz), ugródeszka (átv.), ugróutasítás, Ugyan már!, ugyanabban a pillanatban, ugyanakkor :pontosan ugyanakkor, ugyanaz :de a lényeg ugyanaz, ugyanazon :egy és ugyanazon időben, Ugyanazt. (kérem, amit ő), ugyanebben az időben? (mint ma), ugyanebben az időszakban, ugyanennyi erővel (alternatíva), ugyanez a ..., ugyanez a helyzet ...-val., ugyanez a pont, ugyanez a sors vár a ...-ra, ugyanez az 1919-es konferencia, ugyanez igaz a ...-ra, ugyanez igaz a ...-ra is., ugyanez nem mondható el a ...-ról., ugyanez érvényes a ...-ra, ugyanezt nem mondhatjuk el a ...-ról, ugyanilyen fontos, hogy ..., ugyanilyen gyors, ugyanis, ugyanis., ugyanolyan fontos, mint ..., ugyanolyan jól - ha nem még jobban, ugyanolyan módon, mint ..., ugyanígy ..., ugyanígy igaz az is, hogy ..., ugyanígy, ..., ugyanígy, a ..., ugyanúgy :a ... és ugyanúgy a ... számára is, ugyanúgy a ...-nak is, ugyanúgy igaz a ...-ban is, ugyanúgy, ahogy ..., ugyanúgy, ahogy a ..., ugyanúgy, mint a ..., ugyanő (idézett szerző), ugyanő (ugyanattól a szerzőtől; bibliogr.), ugye nem bánod? (amit tettem), ugye nem haragszik, ha ...?, ugye nem untatom önöket?, ugye, nem baj, ha ma este hideget eszünk?, Ugye, nem járatja velem a bolondját?, ugye?, ujjlenyomat, ujjnyi (ital), ultrahangos kötési eljárás, ultrahangtechnika, ultraibolyával törölhető PROM, ultraibolyával való törlés, ultramikrofilmlap, ultranagy bonyolultságú integrációs technológia, unatkozó feleség, UNIC operációs rendszerben futtatható szoftver, unipoláris, univerzális aszinkron adó-vevő, univerzális gyártmánykód, univerzális karakterkészlet, unpraktikus, unszimpatikus, untat :de ugye nem untatom önöket?, uo. (ugyanott), uradalmi cseléd, uralja a tengereket (flotta), uralkodik (eszme), uralkodjon magán!, uralkodó elit (osztály), uralom :világuralom, uram bocsá, még valami hasznosat is találok tenni, URH, USA-dollár, USD (USA-dollár), USD (írásmódja), uszály, utal :ez arra utal, hogy ..., utalvány :ajándékutalvány (csekk), utalvány :vásárlási utalvány, utalványozás, utalványozó, utasokat letesz (busz, leszállóhelyen), utasokat vesz fel (busz, felszállóhelyen), utasítás (hivatalos rendelkezés), utasítás :várom utasításait., utasítás-triád, utasítás-végrehajtási sebesség, utasításciklus, utasításcsomag, utasításcsoport, utasításcím, utasításcím-regiszter, utasításcímke, utasításcímke (külső), utasításdekódoló, utasításformátum, utasításhossz, utasításhossz kódja, utasításhurok, utasításkarakter, utasításkonstans, utasításkészlet, utasításkód, utasításlehívó ciklus, utasításmódosítás, utasítások és következményeik (eredményük), utasításra :orvosi utasításra, utasításregiszter, utasításszám, utasításszámláló, utasításszámláló (?), utasításszó, utasítást ad vmire vonatkozóan, utasítást lehívni, utasítást végrehajtani, utasításterület, utasítástár, utasításvezérlő egység, utasításvégrehajtási idő, utasítására, utat :megtisztítja az utat vmi előtt, utat talál (vkik otthonába, új termék), utat! (tömegben), utazik :fel-le utazva a liftben (panelházban), utazik :hova utazik?, utazási irodában, utazó csekk, utazó diplomata (országok között közvetítve), utazócsekkek, utca :fő utca, utca embere, utcahosszal vezet vmiben, utcai :a ... utcai megálló, utcai ruha, utcai útonálló, utcai üzlethelyiségek főútvonalon), utcányira :innen két utcányira, utcánál :a ... utcánál szálljon le!, utcára vonult (szervezet), utcáról (bárki), utcával :három utcával arrébb, utolsó csepp a pohárban., utolsó csomópont, utolsó igazi ... (kihaló állatfaj utolsó példánya; átv.), utolsó korrektúralevonat, utolsó kölcsönzés óta eltelt idő (dokumentum keresettségével kapcsolatban), utolsó menedékként (szalmaszálként, lehetőségként), utolsó menet, utolsó pillanatban, utolsó sorban :nem utolsó sorban a ... miatt, utolsó símításokat végezni (kéziraton), utolsó találkozásuk óta, utolsó Árpád-házi király, utolsó értékes számjegy, utolsó éveiben, utolsó évtizedeiben, utolér :menj csak előre, majd utolérlek., utána (események sorrendje), utána fordulnak az utcán, utána kiált vkinek, utána következőn, utána megy (a szabadba), utánanéz vminek a ... címszó alatt, utánanézni (rejtélynek), utánanéztem., utánhúzó, utáni, utáni időszakig, utánpótlási erők elleni támadás doktrínája, utánpótlási problémák (munkaerőgondok), Utánunk az özönvíz! (?), utánzengés, utóbbi félszázadban, utóbbi negyedszázad, utóbbiak, utód (pol.), utógondozás, utókiegyenlítés, utókiegyenlítő jelek, utókor :az utókor hallani fog felőlük, utólag, utólag számlázott folyóiratok, utólagos elemzés

V

vacakol vmivel, vacakolt a ...-val (piszmogott), vacsora piknik alapon, vadházasságban élnek, vadrezgés, vadászat, vadóc (fiús lány), vagy, vagy ..., ahogy általában nevezik, vagy ..., ahogy általánosabban nevezik, vagy ahogy némelyek érvelnének, ..., vagy akárminek is nevezi, vagy ami még rosszabb, vagy ami még rosszabb, ..., Vagy arra célzott, hogy én ...?, vagy csak arról van szó (az a helyzet), hogy ..., vagy egy ennek megfelelő kifejezés, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy ... ?, vagy elem, vagy hol (bizonytalanság), vagy inkább (pontosabban), vagy kapu, vagy különben ..., vagy különben művelet, vagy legalábbis nekem így mondták, vagy mi van?, vagy mit tudom én, vagy még inkább ..., vagy még inkább ...(-nak nevezhetnénk), vagy mégsem (visszavont kívánság), vagy nevezd, ahogy akarod, vagy népszerű nevén a ..., vagy pontosabban szólva a ..., vagy röviden ..., vagy te! (vád visszafordítása), vagy tévedek?, Vagy túl bizalmaskodónak tart?, vagy valami hasonló., vagy valami ilyesmi., vagy valami nagyon hasonló, vagy áramkör, Vagy úgy! (ezt akarja tudni), Vagy úgy. (?), Vagy úgy? (meglepődés), vagy-vagy művelet, Vagyis, megpróbáltam nem ezt tenni., vagyon :egy kisebbfajta vagyon, vagyon :ez egy vagyonba kerülhetett., vagyongazdálkodás, vagyoni értékű jogok, vagyonos osztályok, vagyontalanok, vagyontárgy, vagyonváltozások, vajon ... vagy ..., vajtartó, vak engedelmesség, vakarózik, vakbillentyűzet, vakhit (vmiben), vaklárma, vakok iskolája, vakok között a félszemű a király (?), vakszerencse :csak a vakszerencsén múlott, valaha ...-t (de már nem), valaha :ami valaha a ... kiváltsága volt, Valaha úgy volt, hogy ..., valahogy a kezébe akad (a kezében köt ki, tárgy), Valahogy boldogulunk. (üzletben), valahol :beszélgethetnénk valahol?, valahol a kettő között foglal helyet (besorolásban), valahol a kettő között van (az igazság), valahol itt, valahol itt kell lennie., valahova tartozás (érzése), valahányszor használjuk, valahára :végre valahára, valaki (fontos személy), valaki csönget, valaki nyissa ki az ajtót!, valamelyik vasárnap, valami 10.000 font, valami :a ... is valami., valami :ebben van valami. (ésszerűség), valami :van még valami? (kérdés, kérés), valami azt súgja nekem, hogy ..., valami baj van, ha ..., Valami baj van?, valami baj van?, valami ilyesmi, valami képet ad a ...-ról, valami közbejött, valami nincs rendjén a ...-val, valami nincs rendjén a...-val, valami olvasnivaló utáni igény (?), Valami olyasmi., valami Rick, valami rémlik. (ismerős, amit mondasz), valamiféle ..., valamiféle csapda, valamiféle kisegítő, valamikor 1988-ban, valamikor délután kettő után, Valamit nem értek., valamivel jobb, mint ..., valamivel több, mint a fele, valenciasáv, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (?), vallási mozgalom, vallásismeret tanára, vallásos meggyőződésből, vallásosság (mint elkötelezettség), vallásszabadság, valuta :közöspiaci valuta, valuta :közöspiaci valuta (ecu-k), valuta :nem-konvertibilis valuta, valutabeváltó hely, valutaárfolyam, valutában, való :a ... neked való., való :mire való az a ...?, való életből vett jelenet, valóban (ezt csinálná), Valóban?, valódi. (nem játék), valójában, valójában (pedig), valójában ..., valójában ez nem így van, valójában nincs szükségem egy ilyen nagy kocsira., valóra váltja a fantáziát (kiéli), valós idejű, valós idejű rendszer, valós idejű üzemmód, valós időben végrehajtott rutin, valós konstans, valós modell, valós pontosság, valós számok, valószínű működéstartam, valószínűleg ugyanez érvényes a ...-ra, valószínűség :minden valószínűség szerint, valószínűsége kicsi, valószínűségek kiszámítása, valószínűségi jellegű, valószínűségi modell, valóság (modellel összevetve), valóság :a valóság nyelvére lefordítva, valóságban, valóságban (az életben), valóságban (cím), valóságban (valójában), valóságban egy óráig tart (időzónaeltérések ellenére), valósághoz közel működő szervezetek (társadalmi szervezetek?), valóságos :maga valóságos varázsló., valóságos hős, valóságos járvány van, van :ahol az van, hogy ... (szöveg), van :magam is így voltam ezzel., Van azonban valami, amire lehet, hogy nem gondolt., van benne valami., van egy gyerekem, akire gondot kell viselnem, van egy hírem a számodra, van egy kellemetlen érzésem, hogy ..., van egy kis tüze? (cigarettához), van egy komoly hátránya, van egy közmondás, amely így szól: ..., van egy meglepetésem a számodra., van egy olyan érzésem, hogy ..., van egy tollad?, van fogalma róla, hogy ...?, Van itt egy kis dolgom. (elmegyek, várjon meg), van itt valahol egy férfivécé?, van itthon valaki?, Van kedve velem jönni?, van kocsija?, van kérdése?, van ma estére valami? (program), van még valakinek megjegyzése ehhez?, Van még valami, amit tudni szeretne?, van még valami? (kérdés, kérés), van némi létjogosultsága, van valaki otthon?, van valakid?, van valakinek kérdése?, Van valami a ... ügyről?, Van valami elképzelése arról, hogy miért ...?, van valami elképzelése? (ötlete), van valami készételük?, Van valami probléma? (nem tetszik a javaslatom?), van valami programja ma estére?, van valami érdekes a hírekben? (tv), Van valami, amiről tudnom kell?, van vmitől :a ...-tól van, hogy ..., van értelme (van benne ráció), vandalizmus :futball-vandalizmus (szurkolók körében), vandálbiztos (pl. nyilvános telefon), vannak jelek, hogy ..., vannak olyan jelek, hogy ..., vannak, akik ...

W

walkman (sétálómagnó, fejhallgatóval), WC :férfi-WC, WC :férfi-WC (alaprajzon), Winchester-tár (meghajtó)

X

X pozíciós lyuk, X-koordinátán író huzal

Y

Y pozíciós lyuk

Z

zabálás :depressziós zabálás, zacskós (csavargó), zafírra növesztett szilícium MOS, zagyvalék, zagyvalék (információról), zagyvalék összeg, zagyvalékösszeg, zaj (kommunikációban), zaj (nem kívánt), zajcsík (autósztrádán, elálmosodás ellen), zajgenerátor, zajhőmérséklet, zajkeltés, zajmentes övezet (könyvtári terek közül), zajos övezet (könyvtári terek közül), zajszint, zajszintet csökkenti, zajvédelem, zajérzéketlen logika, zaklatás (szexuálisan), zarószalag, zatakód, zavar, zavar (poloska), zavar (átv.: rövidzárlat), zavar :nem vettem észre, hogy önt zavarja., zavar :remélem, nem zavarom., zavar :személyiségzavarok, zavar :értékzavar, zavar-határfeszültség, zavargások tetőpontján, zavarjel, zavarmérő készülék, zavarok?, zavarokra érzéketlen lassú logikai áramkör, zavarom?, zavarszűrő, zavarszűrő kondenzátor, zavart állapot, zavartalanság (?), zavartalanul vannak (kettesben), zavartalanul végzi a munkáját, zavartoleráns, zavarási idő, zavarérzékenységi feszültség, zavarérzéketlenség, zebra (felirat), Zeneakadémia, Zenei Könyvtárak, Archívumok és Dokumentációs Központok Nemzetközi Egyesülete, zenei lemezfelvétel, zenei nyelv (?), zenekar :tánczenekar, zenemű, Zener-dióda, Zener-letörés, zeneszerzők mutatója (diszkográfiában), zománc :drótvázas (?), zsarolás :fizetés kizsarolása (megfélemlítéssel), zsebkendő :papírzsebkendő, zsebkiadása (Sztálin kicsiben; miniatűr Sztálin), zseblámpa (kézilámpás?), zseni :pénzügyi zseni, zsibbadás :elmúlt a zsibbadás (érzéstelenítésnél), zsidógyűlölő (mn.), zsidókérdés, zsákban futás, zsákmemória, zsáktároló, zuhanó életszínvonal, zár :a könyvet a ... zárja, zárható raktártér, zárható szekrény (hanglemezeknek), zárlat (könyvviteli), zárlat (év végi), zárlat, zárás, zársebesség (exponálásnál), zárt hurkú erősítés, zárt hurok, zárt kérdés, zárt kérdés (kérdőíven), zárt léptetőregiszter-lánc, zárt polc (a szabadpolc ellentéte), zárt raktár, zárt szubrutin, zárt tárgyalás (?), zárt üzem, zártpolcos rendszer, zártpolcos rendszerben működtetett, zártpolcos tér (raktárban), zárul :a könyv a ...-val zárul, zárás, zárás ideje, záró egyenleg, záró fejezet, záró fejezetben, záró irányú előfeszítés, záró kötelező jelek (adatelem előtt), záró megjegyzések, záróegyenleg, zárófeszültség, zárójelben megjegyez, zárójeles beágyazás, zárómérleg számla, zárórekord, záróráig, záróréteges térvezérlésű transisztor, zéró behelyezési erőt igénylő (foglalat), zéró állapotba vissza nem térő kód, zéró állapotba visszatérő kód (?), zónaáthelyezés (utasítás), zónázott decimális szám, zöld (fn.: a természet), zöld jelzésre vár, zöld jelzést ad vkinek (akcióhoz), zöld ár, zöldek (környezetvédő párt), zöldségek (áru), zöldterület, zöldövezetben, zörgés (elektroncsőben)

Á

Á, dehogy., ábra :(a ... és ... ábrán), ábra :mint a ... ábrán láthatjuk, ábrafelismerés, ábragenerátor, ábrándozik vmiről, ábrázol :az 1C ábrán ábrázoltuk, ábrázolás, ábrázolás (?), ábrázolása diagramon, ábrázolási mód, ábrázolási pontosság, ábrázoló müvészetek (film, video, festészet stb.), ádáz ellenfél, ágazat :ipari ágazat, ágazat :szolgáltató ágazat, ágazat :élelmiszeripari ágazatok, ágazat népgazdasági ágazat, ágazati irányítás, ágazati kapcsolatok mérlege, ágazati koncepció, ágazati minisztérium, ágazati minisztériumok, ágazati számlakeret, ágazati tervezés, ágens, ágy :kihúzható pótágy (szállodában), ágyak :fizetett ágyak (kórházban), ágyak kihasználtsága (kórházakban), ágyas :kétágyas szoba, ágynak dől (influenzával), ágynemű, álarcában (átv.), álcázott mikrofon (rejtett?), álcázás (kat.), álcím, áldozata volt (pl. takarékossági intézkedéseknek), áldozati bárány, áldozatául esett, áldását adja vkinek (vmire, zöld utat ad), álkulcs, áll (gép), áll :a munka 5 szakaszból áll, áll :esőre áll., áll :jól áll a ...-hoz (ruha), áll :talán már nem áll, hogy ... (összefüggés), állam :New York állam, állam :Washington állam, állam az államban, állam elhalása, állam- és jogtudományi kar (?), államapparátus, államhatalmi szervek, államhatalom, államhatalom legfelső szerve, államhatalom legfelsőbb szerve, Állami Balett Intézet (?), állami bérlakás, állami cégek, Állami Déryné Színház, Állami Egyházügyi Hivatal, Állami Fejlesztési Bank, állami felvásárló szervek, állami gazdaságok, állami költségvetéssel elszámolt, állami könyvtár (tanácsi), állami lakás, állami rendőr (Amerikában), állami szervek, állami szintű, állami szubvenció (szubvencionálás, pl. a művészet állami támogatása), állami tulajdon, állami tulajdon megkárosítása, állami tulajdonban levő cégek, állami tv-adó, állami támogatás, állami vállalat, állami üzletek, államközi kapcsolatok, állampolgár :közönséges bolgár állampolgárok, állampolgári jogok, állampolgári nevelés, állampolgárok részvétele, állampolgárságától megfoszt, állampolgárságért folyamodik, államtitkárok (?), államvallás (tört.), államvédelmi hatóság (ÁVH), államvédelmi osztály (ÁVO), állandó csak a változás, állandó dinamikus tároló, állandó egyeztetésben a főbb érdekeltekkel, állandó kapcsolatban van vkivel, állandó könyvtár (nem mozgó), állandó lakos (házban), állandó lakos (állampolgárság nélkül), állandó memória, állandó mozgásban van (állomány), állandó szóhossz, állandó tőke, állandóan emelkedő, állandóan tárolóban levő program, állandósul (gazdasági helyzet), állapot (stabil), állapot :2 állapot valamelyikében, állapotbit (státusbit), állapotbitek, állapotdiagram, állapotfeljegyzés az ellenőrzési ponton, állapotjelző (flag), állapotkód, állapotkód-regiszter, állapotmező, állapotregiszter, állapotszó, állapotszó-regiszter, állapotvezetékek, állapotátkapcsolás, állategészségügyi korlátozások (behozatalnál), állati nagy dolog, állati társadalmak (biol.), állati ürülék, állatkísérletek (gyógyszerfejlesztésben), állatorvostudomány, állatégövi jel, állj! (felsorolásban), állj! elsőbbségadás kötelező tábla, állja a cechet, állja a versenyt vkivel (?), Álljon félre az autóval!, állok elébe. (kihívásnak), állok rendelkezésére!, állomány :halállomány, állomány :periodikaállományuk (könyvtáraké), állomány hatásfoka, állomány karbantartása, állomány karbantartása (fizikailag), állomány rendezése (tolatás?), állomány tájékoztató értéke, állomány átrendezése, állomány összetétele, állományazonosító (karakter), állományazonosító (karaktersorozat), állományba vesz, állománybeszerzési költség, állománybiztonság, állománycsoportok kialakítása, állományegység, állományelemzés, állományellenőrzés, állományfeltárás, állománygondozás, állománygyarapítási bizottság, állománygyarapítási elvek, állománygyarapítási keret, állománygyarapítási keret felosztása, állománygyarapítási koordinátor, állománygyarapítási politika, állománygyarapítási segédletek, állománygyarapítási tanácsadó (folyóirat), állománygyarapító, állománygyarapító (előszerzeményező), állománygyarapító; szerzeményező (könyvtáros), állományismeret, állománykivonási politika, állománykivonási politika (elvek), állománykoordinátor, állománymező, állománymozgatás, állománynyilvántartás, állományszervezés, állományváltozás, állományvédelem, állományvédelmi helyzetük (könyvtáraké), állományvédelmi program, állományvédelmi programja (a nemzeti könyvtáré), állományzár (többhasználós rendszerben, többszörös használat megakadályozására), állományépítés, állomás (?), állomás (csomópont), állomás :vasútállomás, állomáscím, állomáskereső (hangológomb), állomáskiválasztó kód, állomásnév, állomásnév-leképező táblázat, állomásoztatás :szovjet csapatok állomásoztatása Magyarországon, állomásozó :egy Bangkokban állomásozó diplomata, állványkeret, állás :azt az állást már betöltötték., állás :jól fizetett állás, állás :másodállás, állásfoglalás, állásfoglalás (doumentum), állásfoglalás (nyilatkozat), állásfoglalás (vmivel kapcsolatban), állásfoglalás; elvi nyilatkozat (?), állásfoglalást tesz közzé vmiről, álláshirdetések rovata (az állást kínál rovat), állásidő

É

éberen őrködve, ébren fekszik, ébren tartó zajcsík (autósztrádán), ébresztés :telefonébresztés, ébresztő! (katonaságnál), ébresztőóra :nem csörgött az ébresztőórám., édesvizi biológia (folyami?), ég a képe (szégyentől), égbe szökő (csillagászati) költségek, égből :derült égből villámcsapás, égetett agyag, égisze alatt, égnek a vágytól, gofy harcolhassanak (?), égövi jel :állatégövi jel, égő érzés (szájban), éjjeliszekrény, éjszakai bagoly (ember), éjszakai látogatók (akik elrabolják az embert), éjszakai magömlés, éjszakai munka, éjszakai műsor (gúny.), éjszakai műszakban dolgozik, éjszakai portás, éjszakai pótlék, éjszakai élet, éjszakai ügyelet, éjszakásnővér, ékes kötés, él (főzeléken), él :egyszer élünk., él :emlékezetében élénken él a ..., él :jobban él (anyagilag), él :teljes életet élnek, él és virul, élcsapat, élelem és lakás (alapvető célok), élelmiszer-áremelkedés (110 %-os), élelmiszerfeldolgozó ipar, élelmiszergazdaság, élelmiszeripari ágazatok, élelmiszerjegy, élelmiszerjegy (jegyrendszerben), élenjár vmiben, éles bírálat, éles ellentét, éles eszű, éles futás (számítógépi programé), éles hangú közlemény, éles kontraszt, éles működés (nem próba), éles versenyben állnak egymással, élesben (valóságos helyzetben), élesség (képé), élesség (képé?), élességi mélység (?), élesztés (üzemképessé tétel), élesíteni (kapcsolást), élet :az iskolában élik az életüket, élet :az nem volt élet (gúny.), élet :az életnek mennie kell tovább., élet :teljes életet élnek, élet ez?, élet minősége, élet van benne (átv.), élet-halál harc, életbe lép (program), életbe léptet :szükségállapotot, életben (a valóságban), életben :egyszer az életben, Élete (fejezetcím), élete végéig fizet, élete és munkássága (cím), élete és munkássága (címben), életet lehelni a ...-ba, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, életfogytiglanos (?), életformaválság (önvizsgálat 40 és 50 év között), életformaváltás, élethalálharc, élethű (regényalak), életkor szerinti összetétele, életkori kategória (korosztály; statisztika), életkörülményei, életkörülmények, életkörülmények javultak, életmű, életnagyságú modell (ember-makett?), életrajz (vázlatos), életrajz tárgya, életrajza, életrajzi kartoték, életre halálra; a végsőkig harcolni, életritmus (gyorsul), életstílus, életszínvonal, életszínvonal :zuhanó életszínvonal, élettartam (berendezésé), élettartam (elektromos alkatrészé), élettartam (optikai lemezé), élettudományok, élettárs, élettársam, élettársi együtt élés (házasság nélkül), életvágy, életüket áldozták azért, hogy ..., élik az életüket vhol (iskolában), éljen a lehetőséggel!, élkártya, élkésleltetés, élni és élni hagyni, élni és élni hagyni elvű (személyről), élre tört (átv.), élve szülések (stat.), élvezethajhászás, élvezérelt flip-flop, élvonalában (mozgalomnak), élvonalában (szakmának), élvonalában van vminek (mozgalomnak), élénk vitát kavarni, élénken (emlékezik), élénken él emlékezetében a ..., élő kövület (emberről), élő állomány, élőfej (fejezetcímmel), élőfej (folyóiratnál), élőfej (oldal alján), élőfej (oldal tetején), élősködik vkin, élőszóban, émelyeg a gyomrom., én ebben nem lennék annyira biztos, én egyetlen ...-ról sem mondhatom el ugyanezt, én fizetem. (kettőnk fogyasztását), én inkább ...-t innék, én is csak ember vagyok., én következem? (pl. fodrásznál), én megmondtam előre!, én megmondtam! (előre), Én nem arra a ...-ra gondoltam., énes :négy éves oktatási intézmény, énfogalom, énközpontú (mn), épp abban a pillanatban, Épp csomagolás közben talál. (váratlan vendégnek), épp ez a bökkenő., Épp ez az, ..., Épp ezt akarom!, épp ideje!, Épp jókor jössz!, épp mondtam is a fiamnak, épp most mondtam, hogy ..., épp most nem ér rá., épp olyan nagy problémát okozhat, mint a ..., Épp olyan vagy, mint az apád!, épp úgy, mint a ..., éppen nem érek rá., éppen így tesz, éppúgy mondhatná, hogy ..., épít (korábbi kutatásokra), épít vmi köré, építés :a szocialista Csehszlovákia építése, építés :a szocializmus építése, építés :a szocializmus építése során, építés és üzemeltetés, építési költségek, építési program, építési terület (telek), építészeti előterv, építészeti értelemben, építő kritika, építőanyagipar, építőipar, építőtársaság (vállalat?), épület bővítése, épületen belüli vécé, ér vkit (hatás), érdekcsoport, érdekegyeztetés, érdekeiket védi (intézkedés), érdekel :de kit érdekel?, érdekel :ha érdekel a véleményem, érdekel :kit érdekel ez a ...?, érdekel :kit érdekel?, érdekel :különösen érdekel a ..., érdekel :nem érdekelnek a múzeumok., érdekellentét, érdekes módon, érdekes módon ..., érdekes módon, ..., érdekes, hogy ..., Érdekes, teljesen elfeledkeztem róla., érdekességgel bír a számára, érdekközösség, érdekli :ez nem igazán érdekli, érdeklődik :pénteken újra fogok érdeklődni önnél., érdeklődik vki felől, érdeklődik vmi iránt :nem nagyon érdekel az opera, érdeklődés :irodalmi érdeklődés, érdeklődési körébe vág, érdeklődési profil

Í

így :nem így a ... esetében., így a legenda, így aztán nem meglepő, hogy ..., így eljutunk a ...-hoz, így hát, így hát ..., így is teszek., így képzeltem el mindig. (regény filmváltozatát), így minősített film (kategorizarendszer szerint), így már egészen más., így még soha nem éreztem magam., így nem lehet vezetni!, így nem meglepő, hogy ..., így nézett ki a ...:, így szól a fáma, így szól az elmélet, így szólt: ... (idézet), így tehát - hangzik az érvelés - ..., így történt, hogy ..., így vagy úgy, így van :különösen így van, ha ..., így van a ... is, így van rendjén., így voltam ezzel magam is., így érti?, ígéret földje, ígéretével ellentétben, ígért :1972-re ígért (kiadói tervben), íme egy ..., ínyére van :ez nincs ínyemre., ír :ahogy Bacon írja: ..., ír :majd írok. (ált. ígéret), ír :mit írjak ide, ahol az van, hogy ...?, íratlan szabály, írj néhány sort! (aztán majd írjál!), írnak róla az újságok (híres ember), írva :...-ról írva G. azt mondja: ..., írás-olvasás oktatása felnőtteknek, írásban felmondja az egyezményt, írásban rögzített könyvellátási elvek, írásbeli kérésre, írásbeli közlés, írásciklusidő, írási idő, írási művelet, írási sebesség, írásmód :karakterírásmód, írásmód :nem latin betűs írásmódokkal, írásos engedély, írásos feljegyzést készíteni, írást megengedő gyűrű, írásvetítő, írásvetítő fólia, írásvetítőhöz való toll, írásvédelem, írízze meg a nyugalmát!, író parancs, író-olvasó ciklus, író-olvasó ciklusidő, író-olvasó csatorna, író-olvasó fej, író-olvasó memória, író-olvasó tároló, író-rajzoló automata, íróasztal mellett végzett kutatás, íróasztallap-betét (könyvespolcra, olvasóhely kialakítására), íróerősítő, írófej, írógépszerű billentyűzet, íróhuzal (mégnesgyűrűn), írómű, írószövetség, íszintén remélem, hogy ..., íszintén remélni lehet, hogy ..., ítéletnapig, ítélkezés :sommás ítélkezés, ítélve :a kiejtése után ítélve talán Londonból jött, ítélőképességét elveszíti, ív :számítógépes ív, ívméretek, íz :megérezte vminek az ízét (átv.), íze :az erőszak íze, ízelítőt ad a ...-ból (átv.), ízlés rétegződése, ízlés: nagyon jó ízlésed van, ízlésalakzatok, ízléstérkép

Ó

Ó, hogyne!, ó, nagyon is!, óceánjáró hajók, ódzkodik vmitől, ógörög, óhatatlanul, óhatatlanul is ..., ólommentes (benzin), ónozott kivezetések, óra (jelölése), óra :az órán csak ... van., óra :biológiai óra (a szervezetünkben), óra :mire egyet ütött az óra, óra :pontos, óra percegése (tiktakkolása), óraadó tanár (?), órabér, órafrekvencia, óragenerátor, órajel, órajel periódusideje, órajel vége, órajel-generátor, órajelbemenet, órajelfázisban, órajelgenerátor, órajelgenerátor deklarálása, órajelkiválasztó áramkör, óramutató járásával egyező irányban : ..., órasebesség, óriási fejlődés zajlott le (tudományban), óriási hírem van! (pletyka), óriási sztori volt., óriási többsége, órája :egy jó órája, órája van (6.30-kor: tanít), órán :az én órámon 10 óra van., órányi, órányi :... órányi (Amerika), óta (kb.), óta :Jób óta, óta eltelt 20 évben, óv vmitől, óvatos becslés, óvatosan (egyen), óvatosan használni (kifejezést), óvodás korú gyerekek, óvodások, óvónőnépzés (?), óvórendszabályok

Ö

ökonometria, ökonometrikus (foglalkozás: kb. gazdaságstatisztikus), ökorendszer, öltögetéses kötés, öltöny és nyakkendő kötelező (felirat), öltöztetőbaba (átv.; nőről), öltözz fel!, ön ... úr?, ön az, ...?, ön hívott taxit?, ön melyiket ajánlja? (vásárlásnál), ön melyiket kedveli? (pl. rendelendő italokból), önbeállás, önbeállító vezérlőelektródás MOS-technológia, öncenzura, öncenzúra, öncenzúrát gyakorol, öncél, öndiagnosztizáló, önellenőrzés, önellenőrző kód, önfenntartás (?), önfenntartó (programról), öngyilkosságba kergették, önhivatkozás, önhivatkozás (folyamat), önhivatkozások, önigazgatási rendszer (Jugoszláviában), önigazgatású üzemek (Jugoszláviában), önindító program, önjavító kód, önjelölt kritikusok, önkikapcsoló (magnónál), önkitöltős kérdőív, önkitöltős postai kérdőív, önkritikát gyakorolni, önként vagy erőszakkal, önkéntes munkatársakkal működő, önképzés (önfejlesztés), önköltségi alapon (?), önköltségi áron, önmagában is hamis (elképzelés), önmagában is problematikus, önmagában még nem egy ..., önmagát hívja (rekurzív ciklus?), önmagát megváltoztató program, önmagát megújító (nem gyarapodó) könyvtár, önmegvalósítás, önmegvalósító (fn), önnek kell választania. öntől függ., önrelatív cím, önrendelkezés, önreszetelő ciklus, önszervező adatbáziskezelő rendszer, önszigetelő szerkezet, öntapadó címke (könyvgerincre), öntapadó fólia (könyvborítóra), öntapadó ragasztó (nyomásra tapadó), öntapadó ragasztószalag (fn), öntsünk tiszta vizet a pohárba!, önvédelemből, önálló alosztások táblázatai, önálló iparosok, önálló kiadvány, önálló programrész (közös rutin), önálló rendszer, önállóan gazdálkodó egységek, önéletrajz (ösztöndíjpályázathoz), önös érdekeik, ördögbe is, ördögről beszéltünk, s megjelent., öreg :az öreg Bukrum volt az, öreg :az öreg Shanley, öreg harcos (viccelődve), öreg hozzá (házastársnak stb.), öreg Jonas, öregbetűs könyv, öregbítés, öregdiák-klub, öreged (az apád), öregek napközi otthona, öregek otthona, öregem, ...!, öregségi nyugdíj (pénz), öregségi nyugdíj (szelvénye), öregségi nyugdíjas, örvendek. (bemutatkozáskor), Örvendek. (váratlan találkozásnál), örvendetes módon, örvendetesen eltűnt (rossz hozzáállás), örvényáram-veszteség, örök barátsági szerződés, örök béke, örök vadászmezők, örökbefogadott gyerek, örökkévalóságnak tűnik, örökletes (tagság), örökletes rangok és címek, örökölt hiba, örökös (elválaszthatatlan) szipkája, örökös elnök, örökösei (pol.), öröm használni, öröm használni., örömmel hall :bizonyára örömmel hallja, hogy ..., örömmel hallom, Örömmel hallom., örömmel hallom., örömmel látom, milyen jól nézel ki, örömére :mindenki örömére, örömét leli vmiben (gúny.), örül :úgy örülök, hogy el tudtál jönni!, örül a lehetőségnek, hogy ..., örültem, hogy láthattalak., örülök, hogy a segítségére lehettem., örülök, hogy benézett (meglátogatott), örülök, hogy el tudtál jönni (vendégségbe), Örülök, hogy megkérdezte. (én is akartam beszélni róla), örülök, hogy otthon talállak., örülök, hogy találkoztunk. (bemutatkozáskor), összead :ezt adja össze! (meglepetés), összeadni, összeadási idő, összeadó áramkör, összeadógép (pénztárgép), összebékít (ideológiát és tényt), összebékít vkit vkivel, összebékíteni (ellentmondó eszményeket), összecsomagol és megy, összecsukható heverő, összecsukható ágy, összedolgozik másokkal, összeegyeztetése érdekeknek, összefoglalva: ..., összefoglaló adatok, összefoglaló jelentés, összefoglaló jelentés (kutatásról), összefoglaló táblázatok és grafikonok, összefoglaló áttekintés, összefonódott (átv.), összefésülés, összefésülés (kártya-fájloknál), összefüggés :makroökonómiai összefüggések, összefüggésbe kell hozni a ...-val (kapcsolatba), összefüggéséből kiragadva, összefüggő :a ...-val összefüggő kérdések, összefűz (összekapcsol), összefűzés, összefűzött lista, összefűző vonal, összeg (számjegy), összegbit, összegezve az elmondottakat, ..., összegezve az elmondottakat: ..., Összegezve: ..., összegezve: ..., összegszorzat-regiszter, összegyüjtő írás, összegyűjteni, összegyűjtése (információé), összegyűjtött művek, összegzett százalék, összegző jelentés a ... kutatásról (záró jelentés?), összehajtható irattartó, összehajtható műanyag irattartó, összehangolni (politikai szervezetek), összehangolása érdekeknek, összehasonlít :hasonlítsuk ezt össze a ...-val!, összehasonlítható, összehasonlítási sorrend, összehasonlításképpen: ..., összehasonlítást nem bírja, összehasonlítást tesz, összehasonlítást végez (adatokkal), összehasonlító, összehasonlító adatok, összehasonlító egység, összehasonlító könyvtártan, összehasonlító statisztika, összehasonlító statisztikai adatok, összehaverkodik vkivel, összehordás (köttetendő könyv lapjait), összehordó állvány, összehozni (rokon feladatokat 1 szakrészlegben), összehozni (rokon témájú könyveket), összeillenek, összeilleszt, összeillik, összejön (bizottság), összejön :arra gondoltam, összejöhetnénk., összejövetel, összekapcsol (interfésszel), összekapcsol (összefűz), összekapcsolás (Boole), összekapcsolás :ETO-számok összekapcsolásával, összekapcsoló-program, összekapcsolódik adatbázissal (telefonvonalon), összekötni (számítógép-elemeket), összeköttetés nélküli kapuáramkör-csoport egy chipen, összeköttetés-kombináció

Ú

úgy beszélsz, mint akinek elege van, úgy bizony!, úgy bizony., úgy dönt, hogy ... (azt választja), úgy dönt, hogy nem, Úgy emlékszem, meséltem magának, hogy ..., úgy hallom, ... (pletyka), Úgy hallottam, hogy ..., úgy hallottam, hogy ..., úgy határozhatjuk meg mint ..., Úgy is lehet mondani., Úgy is tettem., úgy is volt., úgy jellemezte mint ... (kritikus, műről), úgy képzelhetjük el, mint ..., úgy legyen!, Úgy leégtem, mozgulni is alig tudok., úgy látja?, úgy látom, ..., úgy látszik, nem tetszik a nőknek, úgy látszik, nincsenek., úgy neveltek, hogy ..., úgy néz ki, hogy ..., úgy néz ki, hogy meglehetősen jól fogja ismerni Iowát., úgy néz ki, mintha ..., úgy október körül, Úgy sejtem, azért, hogy ..., úgy tekint a ...-ra mint ...-ra, úgy tekintették mint ..., Úgy tudom, érdekli a ..., úgy tűnik, minden ok megvan rá, hogy ..., úgy tűnt, mintha ..., úgy van aláírva, hogy ..., úgy van., úgy viszonylik a ...-hoz, mint a ... a ...-hoz., úgy értettem, hogy ...-t mondott, úgy érvelhetnénk, hogy ..., úgy érvelhetnénk, hogy ... (egyesek azt mondhatnák), úgy érzem magam, mint akit kicseréltek., úgy örülök, hogy el tudott jönni!, úgy, ahogy van, úgy, ahogy voltak, úgy-ahogy. (nem teljesen jól), úgyhogy, úgyszólván ..., új :ez valami új. (dolog), új :hallotta a legújabbat? (híreket), új bekezdés! (diktálásnál), új címek (új műsoros kazetták), új címmel ellátott kiadás, új dolgozó, új dolog :a ... nem új dolog., új fejezet nyílik a történetében, új fejlemények a ...-ban; a ... legújabb eredményei (sorozatcím), új fejleményeket áttekintő konferencia, új fejlődési irányok, új folyóiratcímek, új gazdasági mechanizmus, új helyen (költözés után, múzeum), új információs technológiák, Új ipari katalógusok, új irányvonal (Nagy Imre, 1953), új kiadás, új kiadás (újra történő kiadás), új könyvek jegyzéke, új megbetegedések száma, új nyomat (1973), új szedés (régi szövegről), új szerzemények jegyzékeit készíti, új szó a ...-ra (divatos szó), új termékek bemutatása (szaküzletben), új tipusú hadsereg (Cromwell), új típusú dokumentumok, új világgazdasági rend, új életet kezdek., új életet lehel vmibe (feléleszt), újabb gondolatok a ...-ról (cím), újabb tanulmány (fejleményeket áttekintő), újabb vizsgálat a ...-ról (alcímként), újabban, újbóli igazodás vmihez, újfajta szolgáltatásokat létrehozni, újgazdag, újjáformálni vmit, újjászületés (átv.), újjátermelés :társadalmi újjátermelés, újjáépítési és fejlesztési bank, újkeletű (szegénység), újonc (szakterületen), újonc (témakörben), újonnan alapított egyetemek, újonnan nyílt iskola, újonnan érkezett (vendég), újra bevitel, újra beütni (címeket, billentyűzeten), újra feltalálni a spanyolviaszt, újra megnézni a katalógusban, újra átalakít (visszaalakít?), újra érdeklődöm majd pénteken (önnél)., újrabelépés, újrabelépési pont, újraelosztani könyveket (részlegek között), újraelosztás :jövedelem-újraelosztás, újrafelhasználás, újrafelosztása : a világ újrafelosztása (?), újrafogalmaz :hadd fogalmazzam újra a kérdésemet!, újrafogalmazni a funkcióikat, újrafordít, újraforrasztható lágyforrasztás, újrafűzni (filmet, vetítőbe), újragondolja megközelítését, újraindítani (számítógépet), újraindítás, újraindítási pont, újrakezd :ha újrakezdhetném az életemet, ..., újrakötés (elrongolódott füzeteké), újrakötés (könyvtári könyvet), újrakötés (könyvé), újrakötött könyvek, újraközlés, újraközlés a ... engedélyével, újraközlés a ... engedélyével., újraközlés a ... folyóirat engedélyével, újrameghatározás, újraolvasni, újraolvasva e cikkeket, újraolvasva Lenint, újraosztályozni a tételeket, újraprogramozható fixtároló, újraprogramozható PROM, újrarendez (és újraszámol, statisztikát), újratermelés :társadalmi újratermelés, újratölthető telep, újratölthető vezérlőtár, újraír, újság :hát mi újság?, újság :mi újság a Riviérán?, újság :mi újság?, újságba beír (panaszos levelet), újságok olvasottsága, újságolvasási szokások, újságosbódé, újságírók (a sajtó képviselői), újító (fn), úr :az úr legyen hozzájuk irgalmas!, úr :nemes úr, úri huncutság, úri magatartás (fennsőséges, lekezelő), úrvacsorakehely, út :a ...-hoz vezető út (átv.), út :a ...-hoz vezető út ...-val van kikövezve, út :a férfiak szívéhez a gyomrukon keresztül vezet az út., út :az egész út alatt (során), út :melyik a helyes út? (módszer), út menti kocsma, útakadály, útakadály (átv.), útbaigazítás, útban a ... felé, útban vagy., útban van :nem vagyok útban?, útban van. (el kell rakni), úthálózat összesen, úti jelentés (?), útijelentés, útikönyv, útiterv (program), útiterv (utazásra), útitárs, útján elkísérték, útlevelesek (akik útlevéllel foglalkoznak), útonálló, útprogram (építésre), úttörő (jelentőségű) munka, úttörő vállalkozás, úttörője volt (eljárásnak), útvesztője (labirintusa), útvonal, útvonal (az olvasók haladása), útvonal :hadtáp útvonal, útvonaltérkép (amerikai autóklubtól), útválasztás, útválasztó, útálom, ha egy menedzser sír, útáltam, ahogy ezt mondta.

Ü

üdvözlet :adja át üdvözletemet ...-nak!, üdvözli Önt (3. személyben; feliraton), üdvözöljük a ...-ban!, üdítő :szénsavas üdítők, üdítőital :szénsavas üdítőital, üdül, üdülöfalu, ügy (eset, história), ügy :a ... más ügy., ügy :erről a pisztoly-ügyről), ügy :ez egészen más tészta (ügy), ügy :pisztoly-ügy, ügy :szent ügy, ügye, ügyelet alatt, ügyeletes ügynök (FBI), ügyeltem arra, hogy ne ...-jak., ügyes (kis kabátról: elegáns), ügyes fickó (munkában, alkudozásban), ügyes lépés (átv.), Ügyes! (terv, program), ügyfelei (cégnek), ügyfelek (helyi tanács szempontjából), ügyintéző (?), ügyirat, ügykezelés, ügynöki tevékenység, ügyviteli munka, ügyviteli vezető, ügyvitelszervező (?), ügyviteltechnikai eszközök, ügyvivő kormány, ügyvivői szintre redukálódott (diplomáciai kapcsolat), ügyében :a ... ügyében, ügyében :felhívhatom a ... ügyében?, ügyész (?), ühüm, ül :tűkön ül (izgatott), ül :tűkön ül (várakozás), Ül ezen a széken valaki?, ül vmin (átv.), ül! (kutyának), ül! (vezényszó, kutyának), Ülj nyugodtan! (nyugton, ne nyúlj semmihez), ülés témája</