Онлайн Словари - Online dictionaries
T U V W X Y Z
É
V- VA VE VI VO VU
терминов: 82 страница 1 из 5
vocabulary
( szókincs )
vocal
( énekelt hang- hanggal bíró hangzó lármás magánhangzói magánhangzó vokális zajos zengő )
vocal cords
( hangszálak )
vocation
( elhivatottság hivatás tehetség )
vocative
( megszólító eset )
vocative case
( megszólító eset )
vociferous
( hangos kiabáló kiáltozó lármázó lármás ordító rikácsoló üvöltő zajos )
vociferous cheers
( hangos éljenzések zajos éljenzések )
voice
( hang igealak szavazat vélemény zönge )
voice touched with emotion
( megindultságtól remegő hang )
voiced
( hangú szavú zöngés )
voiceless
( hangtalan zöngétlen )
voicelessly
( hangtalanul )
void
( érvénytelen mentes üres üresség )
volatile
( illékony )
volatility
( illékonyság )
volatilization
( elgőzölögtetés elillanás elillósítás gőzzé válás illósítás )
volcanic
( vulkanikus vulkáni )
volcano
( vulkán )
vole
( mezei egér összes ütések (kártyában) )
Английско-Венгерский словарь English-Hungarian dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11