Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДН ДО ДР ДУ ДЪ ДЮ ДЯ
терминов: 304 страница 1 из 16
до
( близо, при, край, в допир, в съседство, в контакт, недалеч, отстрана, съседно, покрай)
до безкрайност
( неограничено, безкрайно, за неопределено време)
до голяма степен
( много, значително, доста)
до преди
( до скоро, до преди малко, до одеве)
до този момент
( досега, преди това)
доба
( време)
добавка
( допълнение, прибавка, притурка, придатък, увеличение|приложение)
добавки
( притурки, дреболии, принадлежности)
добавъчен
( допълнителен, прибавъчен, придатъчен, спомагателен, вторичен|извънреден, в повече|нов, скорошен, неотдавнашен|следващ, по-сетнешен, последващ)
добавъчно
( допълнително)
добавям
( допълвам, прибавям, притурям, принаждам, донаждам, попълвам, дотъкмявам, придавам, додавам, снаждам, нанаждам, надя, наставям|увеличавам, присъединявам, включвам, вмятам, наддавам, Далее…
добив
( реколта, плодородие, продукция, производство|печалба|коефициент на полезно действие, производителност, продуктивност|произведения, продукти)
добивам
( получавам, вадя, произвеждам, извличам, придобивам, сдобивам се, печеля, спечелвам, постигам, извоювам|приемам|изваждам, изкарвам, изтръгвам|сдобивам се с, достигам)
добивам навик
( навиквам)
добиване
( получаване, извличане, добив, резултат)
добирам се
( довличам се, приближавам, доближавам, домъквам се, идвам, пристигам, достигам, свързвам се|успявам, улучвам, сдобивам се, пипвам, хващам, докопвам се, домогвам се|получавам, постигам, Далее…
добитък
( животно, говедо, добиче, скот, хайван)
добиче
( животно, звяр)
доблест
( самоотверженост, себеотрицание, смелост, мъжество, кураж, сърцатост, храброст, неустрашимост, рицарство, кавалерство|откровеност, прямота, искреност, честност, добродетел, достойнство) Далее…
доблестен
( самоотвержен, решителен, себеотрицателен, смел, мъжествен, сърцат, неустрашим, безстрашен, храбър, героичен, кавалер, рицар|прям, честен, откровен, открит, искрен|възхитителен, прекрасен, Далее…
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11