Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДН ДО ДР ДУ ДЪ ДЮ ДЯ
терминов: 968 страница 4 из 49
данък
( налог, облагане, контрибуция)
данъкоплатец
( поданик, гражданин, избирател)
данъчна декларация
( съобщение, доклад, отчет)
дар
( подарък, награда, завет, дарение, завещание|чеиз, зестра|дарба, надареност, наклонност|благодат, блаженство, щастие, благо|помощ, субсидия)
дар слово
( плавност, гладкост, лекота на говор)
дарба
( заложба, талант, дарование, дар, способност, наклонност, надареност, вродена способност, даровитост, гениалност|умение)
дарение
( дар, награда, подарък, завет, завещание|подаяние, милостиня|зестра|помощ, субсидия)
дарител
( благодетел, завещател)
дарование
( дарба, заложба, талант, дар, способност, наклонност, надареност, вродена способност, даровитост, гениалност)
дарове
( дари, подаръци)
даровит
( талантлив, надарен, кадърен, със заложби|способен)
даром
( безплатно, без пари, без нищо, подарък, на вятъра, напразно, залудо, гратис, ба, безвъзмездно, без заплащане)
дарявам
( давам, подарявам, надарявам, награждавам, завещавам)
дважди
( втори път, повторно, още веднъж, пак, наново, два пъти)
двама
( двамина, двоица, двамца)
двери
( врати, порти, вход, портал)
двигател
( машина, мотор, автомобил, пружина, лост, сила, механизъм|агент, подбудител, инициатор, движеща сила, автор|подтик, стимул, тласък)
двигателна сила
( тяга)
движа
( тикам, тласкам, подтиквам, придвижвам, приближавам, насочвам, местя, премествам, размествам|мърдам, размърдвам, помръдвам, клатя, разклащам, поклащам, клатушкам, кандилкам, друсам, Далее…
движа се
( бягам, тичам|варирам, колебая се, меня се, не съм постоянен|вървя, в движение съм, работя, в действие съм|насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се|нося се, Далее…
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11