Онлайн Словари - Online dictionaries
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
ХА ХВ ХЕ ХИ ХЛ ХО ХР ХУ ХЪ
терминов: 289 страница 4 из 15
характерност
( характер, характеристика, особеност, свойство, оригиналност, типичност, същественост, отличителност, отличителна черта, специфичност, специфика)
харамия
( четник, хайдутин, революционер, въстаник, бунтовник, бунтар, размирник)
хардуер
( апаратно осигуряване)
харен
( добър, благ, благодушен, добряк, кротък, отстъпчив, смирен, послушен|хубав, бива си го)
харесва ми
( нрави ми се, понравя ми се, допада ми, предпочитам, харесвам, влиза ми в очите, хваща ми очите)
харесвам
( избирам, одобрявам, обиквам, предпочитам, подбирам, приятно ми е, допада ми, нрави ми се, отиват ми очите, хваща ми очите, харесва ми, очите ми остават, влиза ми в очите, напълват ми се Далее…
харесвам се
( нравя се, угаждам, очаровам, хващам очи, влизам в очи, харесват ме, ревна се, съм по волята, допадам|доставям удоволствие, задоволявам, удовлетворявам|привличам, блазня|приемлив Далее…
харизано
( подарено, безплатно, даром, без нищо, наготово)
харизвам
( подарявам, даря, давам даром, отстъпвам, давам)
харман
( площад, плац)
хармонирам
( съгласувам)
хармоничен
( музикален, благозвучен, съзвучен, мелодичен|симетричен, равномерен, правилен, съразмерен|звучен, чист, леещ се|хармонически, съгласуван, последователен)
хармонически
( хармоничен, съзвучен, съгласуван, равномерен, последователен)
хармонично съчетание
( мелодия, съзвучие, напевност)
хармоничност
( хармония, благозвучие, съзвучие, акорд, мелодия|съразмерност, съотношение, съответствие, симетрия|съгласие, разбирателство, единодушие, единомислие)
хармония
( хармоничност, благозвучие, съзвучие, акорд, мелодия|съразмерност, съотношение, съответствие, симетрия|съгласие, разбирателство, единодушие, единомислие|единение, дружба|споделяне)
харно
( добре, хубаво|тъй да е, бива)
харта
( грамота, устав, право)
хартиен
( книжен)
хартиена маса
( пулп, целулоза)
Болгарский словарь синонимов - Bulgarian Synonyms dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11