Онлайн Словари - Online dictionaries
- . 1 2 3 5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Á É Í Ó Ö Ú Ü Ő Ű
..
терминов: 22 страница 1 из 2
... alatt ... értendő
( by ... is to be understood a ... )
... alatt a ...-t értjük
( by the ... ... is meant )
... alatt e tanulmányban a ...-t értjük
( ... for the purposes of this survey is taken to mean the ... )
... eljárással
( employing a ... process )
... ezt a következőképpen fejezte ki: ...
( ... put it this way: "..." )
... keleti és nyugati módra.
( decision making - eastern and western style. )
... kifejezésével élve: ...
( - in Jefferson's phrase - ... )
... lap terjedelmű
( is 600 pages in length )
... nyomán feltételezzük, hogy ...
( Following Morse the library is assumed to be a system of ... )
... révén ismerkedett meg vele (ismerős útján)
( became acquainted with Picasso therough Apollinaire )
... értelemben használom
( I shall use the term "..." to refer to ... )
... és ... között váltakoznak
( vary between ... and ... )
... és munkatársai
( Orr and his associates )
... és változatai (továbbfejlesztései?)
( UNIX and its derivatives )
..., ahogy a ... is
( The ... were unaffected, as were the ... )
...-ban gondolkozik (a fogalmaiban; népben-nemzetben stb.)
( thinks in terms of ... thinks in terms of uses per unit of shelf space when ... )
...-hoz viszonyított %-os emelkedés
( percentage increases on 1976 )
...-ként minősített
( classified as ... )
...-ként vált ismeretessé
( became known as the ... )
...-nak a ...-k köszönetüket fejezik ki
( To ... the sponsors express their thanks. )
Magyar-Angol kifejezések szótára - Hungarian-English Expressions dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11