Онлайн Словари - Online dictionaries
- . 1 2 3 5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Á É Í Ó Ö Ú Ü Ő Ű
B- BA BE BI BL BO BR BU BY
терминов: 57 страница 1 из 3
bocsánat, azt hittem, ...
( I'm sorry. I thought ... )
bocsánatkérően mondta
( He told Castle apologetically, "..." )
bocsásd meg minden ostobaságomat!
( Forgive me all my stupidity. )
bocsássa meg, amit most mondok
( If you forgive me saying so, ... )
bocsásson meg amiért kertelés nélkül kimondom
( you must forgive a little plain speaking )
bocsásson meg egy percre!
( excuse me a minute. )
bocsásson meg őszinteségemért
( you must forgive a little plain speaking )
bocsásson meg, de nem ön ... úr?
( excuse me, but are you Mr. ...? )
bocsásson meg, hogy zavartam.
( excuse me for having disturbed you. )
bocsásson meg, nem gondoltam komolyan
( I'm sorry. I didn't mean to say that. )
bocsásson meg, összetévesztettem valakivel.
( excuse me, I mixed you up with someone else. )
bohóckodni
( to clown )
bokáig ér (hó)
( the snow was ankle deep )
boldog lehet az a pénzügyminiszter, aki ...
( happy the finance minister who ... )
Boldogan! (ajánlatra)
( (Would you like me to write to you?) I'd love it. )
boldognak, boldogtalannak
( I offered benedictions left and right )
boldogul :köszönöm, magam is boldogulok.
( no, thank you, I'm fine. )
boldogul :magam is boldogulok.
( I can manage by myself. )
boldogul :magam is elboldogulok.
( I can look after myself. )
boldogul :nem boldogulhat ... nélkül
( can't get along without ... )
Magyar-Angol kifejezések szótára - Hungarian-English Expressions dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11