Онлайн Словари - Online dictionaries
- . 1 2 3 5
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Á É Í Ó Ö Ú Ü Ő Ű
H- HA HE HI HL HM HO HU
терминов: 616 страница 1 из 31
ha (abban az esetben, amikor)
( in case where ... in cases where ... )
ha ..., abból még nem következik, hogy ...
( if ..., it does not follow that ... )
ha ..., akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy ...
( if ..., it is no wonder that ... )
Ha ..., akkor én meg a római pápa vagyok.
( If she is, I'm the pope of San Francisco. (?) )
ha ..., annál inkább.
( if ..., so much the better. )
ha ..., annál jobb
( if ..., so much the better. )
Ha ..., annál jobb.
( If ..., so much the better. )
Ha ..., mondja meg őszintén! (ne kerteljen)
( If you want to ..., say so. )
ha ..., már az is nagyon jó lesz.
( if ..., all well and good. )
ha ..., nem tudnék a szemedbe nézni.
( if ..., I wouldn't be able to look you in the face. )
ha ...-t halljuk beszélni róla, elhisszük, hogy a ...
( To hear Steve speak of it, the network is a ... )
ha ...-t használunk
( if carrels are to be used, then ... )
ha a papírt ilyen módon kezeljük
( if paper treated in such a way )
ha a tíz évvel ezelőtti helyzettel hasonlítjuk össze
( if you compare it with 1O years ago )
ha akarod.
( if you want. If you want. )
ha akarod... (beleegyezés)
( If you want. )
ha az emberileg lehetséges
( if it's humanly possible )
ha az oldószer nem hatna
( in the event of the solvent not working )
Ha azt hiszi, hogy ..., akkor nagyon téved.
( If you think ... ... you're mistaken. )
Ha belegondolok, hogy gyerekkoromban szerettem homokvárat építeni...
( To think I liked building sand castles when I was a kid. )
Magyar-Angol kifejezések szótára - Hungarian-English Expressions dictionary Онлайн Словари - Online dictionaries
на заглавную 10 самыхСловари к началу страницы
© 2009 - 2016
словарь

словарь Русская Энциклопедия
magazines pdf
XHTML | CSS
1.8.11